Arbejdet i laboratoriet

Her findes praktisk information omkring arbejdet i AARAMS-laboratoriet, herunder sikkerhedsregler og god laboratoriepraksis. Siden henvender sig til alle brugere af laboratoriet.

Det anbefales at gennemgå alle afsnit under ”Arbejdet i laboratoriet” inden arbejdets påbegyndelse. På den måde sikrer man sig bedst i forhold til egen og andres sikkerhed og i øvrigt, hvad der forventes af en som bruger af vore laboratorier.

Nødsituationer

EmneNavnTelefon
UregelmæssighederCenterleder
Jesper Olsen
23382136
Claus Grosen23382119
El, vand o.lign.Jan Jacobsen    28992035
Arbejdsmiljø Claus Grosen23382119
Jacques Chevallier     87155673    
Mette Sand Kalaee 87155125
Brand, alvorlig tilskadekomstAlarm112
Vagtlæge   70113131
Giftlinjen  82121212 
Aarhus Universitets, intern alarm87151617

Evakuering:

Informationsmateriale forefindes på AU’s hjemmeside:

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/beredskabogassistancer/intro/

Evakueringsfolder:

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.arbejdsmiljo.au.dk/evakuering/publikationer/125961_AU_evakueringsfolder_DK_270510.pdf

 

Laboratorieansvarlige

RumLokaleAnsvar
Vejerum1522-331Ann Berith V. Jensen
Vådkemi1522-327Mette Sand Kalaee
Grafitiseringsrum1522-323Hanne Jakobsen
Udviklingsrum1522-319Mikkel Fristrup Schou