Arbejdet i laboratoriet

Her findes praktisk information omkring arbejdet i AARAMS-laboratoriet, herunder sikkerhedsregler og god laboratoriepraksis. Siden henvender sig til alle brugere af laboratoriet.

Det anbefales at gennemgå alle afsnit under ”Arbejdet i laboratoriet” inden arbejdets påbegyndelse. På den måde sikrer man sig bedst i forhold til egen og andres sikkerhed og i øvrigt, hvad der forventes af en som bruger af vore laboratorier.

Du kan finde institutets instruks vedrørende brug af kemikalielaboratorier her.

Laboratorieansvarlige

RumLokaleAnsvar
Vejerum1522-331Ann Berith V. Jensen
Vådkemi1522-327Mette Sand Kalaee
Grafitiseringsrum1522-323Hanne Jakobsen
Udviklingsrum1522-319Mikkel Fristrup Schou

Nødsituationer I tilfælde af brand eller personskade - ring 112 og afvent hjælp. For yderligere information angående uregelmæssigheder og nødsituation forefindes her.