VIP-TAP-FU, 13.06.2013

2013.06.17 | Mette Alstrup Lie

REFERAT AF MØDER i IFAs FORRETNINGSUDVALG den 13. juni 2013 kl. 9.00

 

Til stede fra TAP-FU: Lars H. Andersen, René Bengtsson, Anders Damgaard, Poul Erik Eriksen, Ruth Laursen  

Til stede fra VIP-FU: Lars H. Andersen, Hanne Andersen, Philip Hoffmann, Ulrik Uggerhøj.

Fraværende: Jacques Chevallier, Søren Pape Møller og Klaus Mølmer

Referent: Ruth Laursen.


 

1.                   Meddelelser fra institutleder

  • Den 12. juni havde instituttet besøg af Dansk Industri (bestyrelsen) samt dekan og rektor. Institutlederen holdt et foredrag ved ASTRID2 med efterfølgende rundvisning.
  • Der er indgået aftaler om drift af PEF (The Planetary Environment Facility) i daglig tale: vindtunnel. Der etableres et Advisory Board til styring af kontrakter, det videnskabelige arbejde, planlægning osv.
  • Notat vedrørende fremadrettet drift af AMS er udarbejdet og aftalt mellem institutleder og Jan Heinemeier.
  • Den 20. juni besøger den kommende rektor Brian Bech Nielsen instituttet. Der er planlagt en times drøftelser med ledelserne fra Matematik, Geologi og Fysik og herefter fællesmøde for alle medarbejdere på de 3 institutter.
  • ECAMP-konferencen afvikles i uge 26. Der kan blive behov for hjælp fra nogle af vore teknikere.
  • Der er optaget 6 nye ph.d.-studerende efter sommerferien.

 

2.                   Meddelelser fra sekretariatsleder

Vi afventer mere udførlige retningslinjer vedrørende IT-gruppens overtagelse af AV-udstyr.

 

3.                   Økonomi

Det udsendte rammeregnskab blev kort drøftet. Instituttets driftsøkonomi balancerer fint med budgettet.

 

4.                   Orientering fra grupperne

Administrationen: Celia Voetmann er ansat af Michael Drewsen i 4 år, og skal i begyndelsen hjælpe med projektopgaver ved SAC. Vores administrative vikar Xenia Nørgaard arbejder godt og er en god hjælp ved mange forskellige opgaver i denne tid, hvor flere sekretærer har travlt med ECAMP.

Værkstedet: Arbejdet i værkstedet skrider godt frem, og René er meget tilfreds med arbejdet i gruppen, som fungerer rigtig godt.

Elektronikgruppen: Poul Erik orienterede om situationen i afdelingen, hvor der lige nu er en passende arbejdsmængde.

Konstruktions- og driftsgruppen: Der arbejdes konstruktionsopgaver til AMO beamline. I driftsgruppen arbejdes på ASTRID2 og SEP II.

 

5.                   Eventuelt

  • Hvis man kvitterer for en varemodtagelse i Informationen, skal man huske at tjekke at pakkerne ikke er beskadigede. I så fald skal det anføres ved underskriften, da vi ellers har svært ved at få refusion for de beskadigede varer.
  • Knud-Aage Mortensen forlader os den 30. juni, og hans opgaver er ved at blive overdraget til de tekniske afdelinger.

Møderne sluttede 11.45.

                                                                                                                  

Lars Andersen og Ruth Laursen

Department of Physics, Summary