VIP-TAP-FU, 04.07.2013

2013.07.05 | Mette Alstrup Lie

REFERAT AF MØDER i IFAs FORRETNINGSUDVALG den 4. juli 2013 kl. 9.00

 

Til stede fra TAP-FU: Lars H. Andersen, René Bengtsson, Anders Damgaard, Poul Erik Eriksen, Jacques Chevallier, Søren Pape Møller, Ruth Laursen.

Til stede fra VIP-FU: Lars H. Andersen, Hanne Andersen, Philip Hoffmann, Ulrik Uggerhøj.

Fraværende: Klaus Mølmer.

Referent: Ruth Laursen.


1. Meddelelser fra institutleder

  • Lars Andersen har i dag været til møde med vores nye dekan Niels Christian Nielsen, hvor man drøftede instituttets aktuelle udfordringer. Også værkstedsfaciliteterne, ASTRID2 og Danlase blev drøftet.
  • Renoveringen af 1525 bygningen påbegyndes ultimo august, hvilket giver en udfordring i at få ”swing space” til elektronikafdelingen samt ISA-afdelingen. Som det ser ud nu, kan Bygningsservice ikke genhuse alle i renoveringsperioden.
  • ECAMP-konferencen med mere end 400 deltagere er vel overstået, og har været en stor succes. Der har været forskellige forhold omkring brug af Søauditoriet, som har været til gene, og Lars Andersen har efterfølgende rettet henvendelse til AU´s ledelse for at foreslå tiltag til forbedringer.

 

2. Meddelelser fra sekretariatsleder

Alle Børge Mogensen stolene på 5. sal samt Wegner stolene vil blive ophugget og fjernet.

Hvis nogen i huset kan bruge dem i laboratorier og kontorer, er det tid at sige til nu, for det vil ske i løbet af sommeren.

3. Økonomi

Forecast ½ viser en forbedring i overskud. Den 5. august får vi et nyt forecast 2.

 

4. Orientering fra grupperne

  • Administrationen: Brigitte er tilbage fra KASC-konferencen i Australien, hvor hun har været sekretær for SAC. Trine, Kate og Karin har sammen med Nykola været konferencesekretærer for ECAMP, som sluttede i fredags. Vi glæder os til at få de 3 tilbage i gruppen igen, så der kan komme lidt samling på opgavefordelingen. Men: TAK til alle for en stor indsats og flot team work. Xenia slutter sit vikariat hos os den 23. juli, hun har gjort et fint stykke arbejde for os, og har været til stor hjælp i en meget travl periode.
  • Værkstedet: Arbejdet i værkstedet skrider godt frem, og René melder, at mange opgaver færdiggøres.
  • Elektronikgruppen: Poul Erik orienterede om situationen i afdelingen, hvor der lige nu er kommet en del nye opgaver ind.
  • Konstruktions- og driftsgruppen: Der arbejdes konstruktionsopgaver til AMO beamline. I driftsgruppen arbejdes på ASTRID2 og SEP II.
  • ISA: Søren Pape Møller vil indkalde til møde omkring retningslinjer for ophold ved ASTRID2 og de tilstødende lokaler (strålingssikkerhed). Endvidere vil der blive opsat skiltning.
  • Kemi og tyndfilm: Der er indtil nu solgt tyndfilm for ca. kr. 100.000, og der er yderligere ordrer til efteråret. Jacques holder institutlederen informeret om arbejdet i renrummet ved et senere møde.

 

5. Eventuelt

Den forestående renovering af bygning 1525 blev drøftet.

­

Møderne sluttede 11.55.

                                                                                                                                                                                                                                               

Lars Andersen og Ruth Laursen

Department of Physics, Summary