Dagsorden, LSU-møde, 10.06.2013

2013.06.03 | Mette Alstrup Lie

Møde den: 10. juni 2013, kl. 10.15-11.45
Lokale 1520-732
LSU møde

Deltagere: Samarbejdsudvalg IFADAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra institutleder
3. Økonomi (LHA)
4. Mobning (opfølgning på Psykisk APV) (bilag)
5. Lønforhandlinger, resultater og forløb fra 2013
6. Referat fra møde om sammenlignelige vilkår for videnskabeligt ansatte ved ST (Finn Folkmann)
7. Koncept for kantinedrift i fremtiden (bilag)
8. Eventuelt

Lars Andersen/ Finn Folkmann

Department of Physics, Summary