Nyheder

Nyheder

08.12.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 8/12: Prequalification applications for larger strategic projects, Danida Fellowship Centre

Within the framework of Danish development assistance, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark invites applications for research grants related to development research. The objective of the support is to generate knowledge in order to promote the overall objective of the Danish development assistance to reduce poverty and support…

08.12.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk workshop ''Skriv succesfulde ansøgninger"

På kurset 'Skriv succesfulde ansøgninger', som udbydes af Forskningsstøtteenheden ved AU, er der mulighed for at få indblik i de grundlæggende principper bag en god ansøgning. Workshoppen er målrettet forskere uden eller med begrænset ansøgningserfaring.The Research Support Office’s workshop on Writing Successful Grants will be held in…

29.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/11: Forsknings- og uddannelsesprojekter ved Siemensfonden

Siemensfonden er en uafhængig fond, der donerer midler til forsknings- og uddannelsesprojekter primært inden for det naturvidenskabelige område, især støtte til master-afgangsprojekter til særligt apparatur, specielle analyser, samt rejser, som er nødvendigt for projektets gennemførelse. Beløbsstørrelsen er uændret ca. 30.000 kr. Vær i den…

29.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/11: Aarhus Oliefabriks Fond, støtte til studierejser

Der indkaldes ligeledes ansøgninger til AO's fond om støtte til studierejser for studerende. Der er også i år ca. 25.000 kr. til uddeling. Det er dekanen, der skal modtage ansøgningerne og prioritere dem, inden indsendelsen til Aarhus Oliefabriks Fond. Deadline over for Fakultetet er 29. november 2010.Ansøgningen skal indeholde: navn,…

29.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/11: Danmarks Grundforskningsfond indkalder forslag til nye centre

Indkaldelse af ansøgninger for 7. ansøgningsrunde: Forskere fra alle fagområder inviteres hermed til at indsende forslag til nye ’Centers of Excellence’ med henblik på start 1. januar 2012. Ansøgningsprocessen foregår i to trin. Frist for indsendelse af interessetilkendegivelser er mandag den 29. november 2010, kl. 16.00.Se guide,…

23.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk møde 23/11: Invitation til forskere i Region Midtjylland inden for emnerne Energi/Miljø

Invitation til forskere i Region Midtjylland inden for emnerne Energi/Miljø, Life Science/Sundhed og IT Velkommen til 3 eye opener seminarer -  Århus d. 23.11., Herning d. 24.11. og Randers d. 25.11. - forskellig geografi, samme indhold. Region Midtjylland har længe haft Shanghai som venskabsområde og starter nu programmet Midtnet

Gorm Andresen og Jeffrey Hangst ved ALPHA-apparatet i CERN, hvor det nu er lykkedes dem ikke kun at fremstille, men også at fastholde antibrint-atomer. (Foto: Gitte Bindzus Foldager)

19.11.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Dansk-ledet forskergruppe først til at indfange og fastholde antistof

Det er lykkedes for et internationalt team af fysikere i CERN, ledet af Jeffrey Hangst fra Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, at fremstille og fastholde atomer af antibrint. Nyheden er publiceret 17. november 2010 i en artikel i det anerkendte tidsskrift Nature.

Foto: Jacob C. Ravn, Aarhus Universitet

17.11.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Åbningen af Tycho Brahes grav

Kisten med den danske astronom Tycho Brahe blev den 15. november hejst op i dagslyset i Prag. Forskningsprojektets mål er at give nye og mere præcise svar om den verdenskendte danskers generelle helbredstilstand og medicinindtag.

09.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 9/11: Interessetilkendegivelse til højteknologiske platforme

Kender du det perfekte match af virksomheder og forskningsinstitutioner til en ny højteknologisk satsning i Danmark? –  frist for interessetilkendegivelse til højteknologiske platforme er den 9. november 2010 kl. 12:00.   Kort om Højteknologiske Platforme Varighed: 3-5 år Samlet budget: DKK 30-150m Højteknologifondens …

04.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 4/11: Aarhus Universitets Forskningsfonds gæsteforskerpulje

Aarhus Universitets Forskningsfond indkalder ansøgninger med henblik på at støtte internationalt anerkendte forskeres gæsteophold, der kan være med til at styrke Aarhus Universitetets forskning og uddannelse. Bemærk "løbende ansøgningsfrist" nedenfor. AUFF’s elektroniske ansøgningsskema udfyldes. Ansøgningsskema findes under…

04.11.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed, imported:phys.au.dk:5:Ansatte, imported:phys.au.dk:24:Personale

Ny lektor ved IFA: Hans Fynbo

Hans Fynbo er født i 1971 og fik ph.d-graden i 1999 fra Aarhus Universitet. Derefter fortsatte han karrieren ved det internationale forskningscenter CERN, og har siden 2002 været ansat i forskellige forskerstillinger relateret til CERN forskningen. Han kommer senest fra en stilling som Skou stipendiat betalt af Forskningsrådet for Natur og…

30.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 30/10: VELUX Visiting Professor Programme 2011-2012

The foundation VILLUM FONDEN invites applications for support to visiting (foreign) professorships 2011-2012. The duration of the visit is expected to be between 2-6 months and the guest professor is to participate actively in research, teaching, and guidance of students. Applications must go through the Department of Physics and Astronomy.…

26.10.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

NASA KEPLER Press Conference

NASA KEPLER Press Conference at Aarhus University 26.10.2010 - 5 pm CET: You can now replay the entire NASA Kepler Press Conference. Slides, press release, The Red Giant Oscillation Symphony mp3-file and more can be found here.

25.10.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Prestigefuld ERC bevilling til Jørgen Christensen-Dalsgaard

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, er blevet tildelt et prestigefyldt Advanced Grant af Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Projektets titel lyder 'ASTERoseismic Investigations with SONG and Kepler' (ASTERISK), og bevillingen er på 2.5 mio. euro.

15.10.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Lindhard Scholarships in Physics and Astronomy

Announcement of Lindhard Scholarships in Physics and Astronomy The Department of Physics and Astronomy at Aarhus University invites applications for Scholarships covering a 3 or 6 month preparation period for enrolment in the PhD programme. Applications for 2 week visits are also invited. Go to the announcement and online application here!…

15.10.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Professor Flemming Besenbacher udnævnt til adjungeret professor i Kina

Professor Flemming Besenbacher, Aarhus Universitet, er blevet udnævnt til adjungeret professor på yderligere to førende kinesiske universiteter for sine bidrag til verdensførende forskning og forskningsledelse. Han vil blive tildelt titlerne under en to-ugers rundrejse i oktober til Chongqing University i Centralkina og Tongji University i…

14.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 14/10: Opslag til ERC Starting Grants

Europa-Kommissionen har offentliggjort opslagene fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) til en ny runde af IDEAS programmet. Her efterspørges Starting Grants-projekter blandt andet inden for området Physical Sciences & Engineering. Ansøgningsfrist: den 14. oktober 2010 …

06.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 6/10: Legat til Fulbright Danish Visiting Scholar

Den dansk-amerikanske Fulbright Kommission indkalder hermed ansøgninger til et legat som ”Fulbright Danish Visiting Scholar” ved amerikanske universiteter, undervisningsåret 2011. Legatet er på 200.000kr, og gives til et selvarrangeret forsknings/undervisnings-ophold på et amerikansk universitet i det akademiske år 2011. Opholdet skal være på ét…

05.10.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Nobelprisen i fysik 2010

Nobelprisen 2010 i fysik gik til Andre Geim og Konstantin Novoselov for deres arbejde med grafen.

01.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/10: Forskningsophold i Kina i 2011

I henhold til Rektorkollegiets samarbejdsaftale med the Chinese Academy of Sciences (CAS) kan der gives tilskud i form af rejse- og opholdsudgifter til danske forskere, der ønsker at gennemføre et forskningsophold ved en CAS-institution. Aftalen omfatter kun det naturvidenskabelige og teknologiske område. Formålet med aftalen er at…

01.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/10: Informationsvirksomhed om rummet 2010

Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde giver Forsknings- og Innovationsstyrelsen støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi. Der er i alt 300.000 kr. til uddeling i 2010. Ansøgningsfristerne er 1. april og 1. oktober 2010.Se hele opslaget på følgende direkte…

01.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/10: Forskningsmidler fra Carlsbergfondet

Carlsbergfondet yder støtte til grundvidenskabelig forskning inden for bl.a. naturvidenskab. Tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter falder uden for Carlsbergfondets rammer. Ansøgninger vedrørende uddannelse, herunder studierejser, kursusophold o.l., vil ikke blive taget i betragtning.Carlsbergfondet yder ikke bevilling til…

30.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 30/9: Søg om støtte til dansk-fransk forsknings- og universitetssamarbejde

Den franske Ambassade indkalder ansøgninger om støtte til dansk-fransk forsknings- og universitetssamarbejde i 2011.

29.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Jacob Friis Sherson i Videnskabens verden på P1

Nutidens computere vil minde om fortidens hulkort, når vi får kvantecomputere. Deres regnekraft er bygget af atomer og de kan løse komplicerede opgaver som at hacke alverdens bankkoder. Og nu er de kommet et stort skridt nærmere. Jacob Friis Sherson m.fl. interviewes i Videnskabens Verden.

29.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny dekan for Naturvidenskab og Teknologi

Brian Bech Nielsen er ansat som ny dekan ved Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi. Brian Bech Nielsen kommer fra en stilling som professor og institutleder på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

27.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Christoffer Karoff på videnskab.dk og i DR Aftenshowet

Varsel om kraftige solstorme er en storm i et glas vand. Christoffer Karoff, Institut for Fysik og Astronomi, på videnskab.dk og i DR Aftenshowet

24.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 24/9: COST, dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i møder

Formålet med COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) er at fremme europæisk forskningssamarbejde – primært inden for grundforskning og almennyttig forskning. Denne europæiske ramme giver mulighed for en fleksibel opsætning af forskernetværk, kaldet 'aktioner'. I disse aktioner sker der en koordinering af…

15.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 15/9: ESF Research Conferences 2012 – Call for Conference Proposals

European Science Foundation indkalder nu forslag til temaer til konferencer, som organisationen planlægger at støtte i 2012 inden for rammerne af ESF Conferences Scheme. Indkaldelsen henvender sig til fremstående europæiske forskere, som indbydes til at fremsætte forslag til temaer inden for områderne Molecular Biology+, Interdisciplinary…

13.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris 2010: Hans Kjeldsen

Instituttet ønsker Hans Kjeldsen tillykke og takker for en fremragende indsats. Hans Kjeldsen formår gang på gang at begejstre sine studerende og scorer karakteren ”meget god” i otte ud af ti evalueringer. Det skyldes ikke mindst en engageret underviser, der tager sin seneste forskning med ind i undervisningslokalet – og altid gør en ekstra…

10.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/9: VILLUM FONDEN postdoc stipendier

Med ansøgningsfrist fredag den 10. september 2010 opslås et antal individuelle VILLUM Postdoc stipendier. Stipendierne kan søges af yngre danske forskere med henblik på fortsættelse af deres forskning efter ph.d.-graden ved en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution.  Individuelle ansøgninger på dansk eller engelsk skal…

10.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/9: Aarhus Universitets Forskningsfond 'Overgang fra ph.d. til postdoc' og 'Publikationer'

Aarhus Universitets Forskningsfond indkalder ansøgninger med henblik på at fastholde og tiltrække de bedste forskningstalenter og at yde støtte til større udgivelser af forskningsarbejder, monografier, antologier osv. Deadline er 10. september 2010. Overgang fra ph.d. til postdocPublikationer Se opslag og ansøgningsprocedure på…

10.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/9: Aarhus Universitets Forskningsfond 'Styrket internationalisering af ph.d.-uddannelserne ved AU'

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) yder støtte til internationalisering af ph.d.-uddannelserne ved Aarhus Universitet. Ansøgningsfristen er 10. september 2010. Der kan søges støtte til følgende formål: 3.A Rekruttering af udenlandske forskertalenter til ph.d.-studier ved Aarhus Universitet. Bemærk at ansøgninger kun kan indsendes af…

06.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 6/9: Indkaldelse af ansøgninger til innovationskonsortier

Rådet for Teknologi og Innovation indkalder ansøgninger om støtte til innovationskonsortier. Der er ansøgningsfrist mandag den 6. september 2010 kl. 15. Innovationskonsortier er en ramme for samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivnings- og videnspredningsparter. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i et fælles…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion

Information om støttemuligheder og formkrav gældende for perioden 1. juli 2010 til 31. december 2010. Hovedansøgningsfrist: 1. september 2010 kl. 22.00. Der er løbende ansøgningsfrist på ansøgning af midler til 'Forberedelse af internationale ansøgninger (START)'. Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning baseret på forskernes egne…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers

Information om støttemuligheder gældende for perioden 1. juli 2010 - 31. december 2010. Hovedansøgningsfrist: 1. september 2010. Løbende ansøgningsfrist på ansøgning af midler til 'Forslag til Instrumentcentre' inden for opslagets gyldighedsperiode. Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning baseret på forskernes egne initiativer inden for og…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: COWIfonden støtter bl.a. forskningsprojekter, gæsteprofessorater, konferencer mm.

COWIfonden yder støtte til følgende under forudsætning af, at det støttede har en blivende værdi for dansk ingeniørvirksomhed: Forsknings- og udviklingsprojekter Gæsteprofessorater Videnskabelige publikationer og lærebøger Konferencer, symposier o. lign. Særlige udgifter i forbindelse med videregående universitetsstudier efter kandidateksamen…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: Virkemidlet 'åbne midler' ved Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Rådet for Teknologi og Innovation indkalder ansøgningen til virkemidlet 'åbne midler'. Der er ansøgningsfrist den 1. september 2010. Der er i alt ca. 20 mio. kr. i 2010. De åbne midler har til formål at styrke samspillet mellem videninstitutioner (fx universiteter) og virksomheder om forskning,…

27.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 27/8: Højteknologiske projekter, Højteknologifonden, frist for interessetilkendegivelse

Et højteknologisk projekt ved Højteknologifonden er afgrænset og sigter målrettet mod at skabe et konkret resultat, som øger parternes mulighed for at forbedre deres videns- og markedsposition. Som noget nyt, vil der være mulighed for at søge særlig støtte til avanceret teknologisk udstyr. Direkte link til opslaget. Varighed: 2-4 år Samlet…

27.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 27/8: Højteknologiske platforme, Højteknologifonden, frist for interessetilkendegivelse

En højteknologisk platform ved Højteknologifonden fremstiller en radikalt ny teknologi, som baner vej for at de deltagende parter kan indlede indtil flere nye kommercielle aktiviteter. Som noget nyt, vil der være mulighed for at søge særlig støtte til avanceret teknologisk udstyr. Direkte link til opslaget. Varighed: 3-5 år Samlet budget: DKK…

25.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 25/8: Tilmelding til ERC informationsmødet 2/9

EuroCenter og Aarhus Universitet står for dette informationsmøde om mulighederne for EU-tilskud fra ERC med særlig fokus på Starting Grants. Mødet finder sted i Århus den 2. september 2010. Tilmeldingsfristen er den 25. august 2010. Tilmeld dig via e-mail tilmelding-ec@fi.dk.Angiv venligst navn, virksomhed/organisation/universitet, adresse, …

19.08.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Artikel i Nature: Jacob Friis Sherson

Postdoc Jacob Friis Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, præsenterer i Nature nye banebrydende forskningsresultater som trækker tråde tilbage til Niels Bohrs ideer om at alt stof kan optræde som både bølger og partikler og opfylder en årtier gammel drøm: Det er lykkes at tvinge en diffus sky af ultrakolde atomer på…

17.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/8: Individuelle Marie Curie rejsestipendier under FP7

Europa-kommissionen har offentliggjort et opslag efter ansøgninger til individuelle Marie Curie rejsestipendier. Ansøgningsfrist: den 17. august 2010 kl. 17:00. Med et Marie Curie stipendium kan erfarne forskere (med en PhD eller mindst 4 års ancienitet) udføre deres eget forskningsprojekt hos en…

09.08.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Årets Verdensdansker: Lene Vestergaard Hau

Prisen som Årets Verdensdansker går i 2010 til fysikprofessor Lene Vestergaard Hau, Harvard Universitet. Lene Vestergaard Hau er ph.d. fra Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, og leder i dag Hau Lab ved Harvard Universitet. Lene Vestergaard Hau er bl.a. kendt for sammen med sit team at have nedsat lysets hastighed drastisk. Hun…

01.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/8: Optagelse og stipendier ved AGSoS, Aarhus Graduate School of Science

Applications are invited for admission to AGSoS, Aarhus Graduate School of Science, University of Aarhus. A number of fully funded projects are available in this call.  The present call has reference no. 2010-218/5-31 and is aimed at students starting 1 November 2010 or later. The call is based on applicants with an academic…

iStockphoto/Thomas_EyeDesign

02.07.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Rekord-kolde antiprotoner: Jeffrey Hangst i Physical Review Focus

Et internationalt team af forskere skabte for nylig rekord-kolde antiprotoner da de kølede en sky af omkring 4000 antiprotoner ned til 9 K på CERN i Geneva.

01.07.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/7: Tre samfinancierede, grønlandsrelaterede ph.d.-stipendier

For at styrke forskningsudvikling og forskerrekruttering i Grønland opslår Forsknings- og Innovationsstyrelsen hermed tre ph.d.-stipendier til besættelse i 2010. Stipendierne finansieres i fællesskab af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG), Grønlands Selvstyre og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Stipendierne kan…

29.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk informationsmøde 29/6 om Researchfunding.net

Forskningsstøtteenheden giver på 4 info-møder i juni måned en kort introduktion til ResearchFunding.net – en ny database over danske og internationale fonde og bevillingsgivere. Researchfunding.net er udviklet af Forskningsstøtteenheden for at give forskere ved AU og AUH hurtig og præcis information om de finansieringsmuligheder, der er inden for…

Metal Magasinet juni 2010

25.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

'En almindelig dag på MARS' med IFA's medarbejdere

"120 minusgrader, støvstorme på orkanstyrke og en atmosfære kun bestående af CO2. Til trods for at Mars’ klima er tættest på det, vi kender fra Jorden, ville et menneske ikke kunne overleve mange sekunder. Nu er det lykkedes en gruppe forskere og Metal-folk at genskabe det hårde klima i en kælder på Århus Universitet." Sådan skriver…

17.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/6: Tilmelding til informationsmøde 24. juni om de næste opslag i FP7 (energi, nanovidenskab, IKT)

Har du lyst til at høre nyt om EU-tilskudsmuligheder til din forskning inden for nanovidenskab, energi eller informations- og kommunikationsteknologi? Er du interesseret i at få viden om evalueringer af FP7-ansøgninger? Så er mødet den 24. juni 2010 noget for dig. Mødet forgår på Aarhus Universitet, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C,…

16.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Bevilling fra Højteknologifonden til "Energislugere skal gøres grønne"

"I partikelacceleratorer anvendes tonstunge magneter til at styre bittesmå atomare partikler. Disse magneter er store energislugere. Brug af en ny hybrid magnetteknologi – GREEN MAGNETS – kombinerer permanent magnetisk materiale med elektromagnetisme, hvilket kan medføre en drastisk reduktion af acceleratorernes samlede…

Viser resultater 451 til 500 ud af 545

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste