Nyheder

Nyheder

Lektor Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi

23.04.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

DR2's Danskernes akademi - med Ulrik Uggerhøj

Lektor Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi, holder tre foredrag om lys og tid i DR2's program Danskernes akademi. De tre foredrag 'Lys i fysisk forstand', 'Tidens størrelse', og 'Tidsrejser er mulige' kan høres på følgende direkte link http://dr.dk/DR2. Eller se http://www.au.dk/danskernesakademi.

23.04.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 23/4: Strategisk forskning, 2010 - Bæredygtig energi og miljø

Det Strategiske Forskningsråd indkalder fase 1-ansøgninger om støtte til forskning inden for: Fremtidens energisystemerKlima og klimatilpasning Ansøgningsfrist: 23. april 2010. Se følgende direkte link til opslaget på fi.dk.

Philip Hofmann, Institut for Fysik og Astronomi

12.04.2010 | imported:phys.au.dk:24:Personale, imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny MSO professor ved IFA: Philip Hofmann

Philip Hofmann is employed as of March 1st at the Department of Physics and Astronomy as a professor with special responsibilities in experimental physics. Philip Hofmann was born in Berlin in 1967. He studied physics at the Free University, Berlin, and did his PhD research at the Fritz-Haber-Institute of the Max Planck Society, also in Berlin.…

Professor Michael Drewsen, Institut for Fysik og Astronomi

08.04.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Artikel i Nature Physics: Michael Drewsen

Et forskerteam ledet af professor Michael Drewsen i Ionfældegruppen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, har som de første haft succes med at benytte laserlys til at køle og dermed bremse den rotationelle bevægelse af molekyler. Resultaterne publiceres i apriludgaven af Nature Physics. Peter F. Staanum, Peter S. Skyt, Anders K.…

25.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 25/3: NordForsk Forskernetværk

NordForsk søger at samle fremtrædende forskergrupper i de nordiske og baltiske lande for at styrke og øge kvaliteten af forskning og forskeruddannelse på et nordisk, europæisk og internationalt niveau. Et NordForsk forskernetværk skal søge at etablere fælles forskeruddannelse inden for et givet område, at styrke forskning som en basis for fælles…

25.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 25/3: Marie Curie stipendier til international personaleudveksling

Marie Curie stipendier til international personaleudveksling (IRSES) – EU’s 7. rammeprogram Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag efter projektforslag til international personaleudveksling under PEOPLE i EU’s 7. rammeprogram (FP7). Ansøgningsfrist: den 25. marts 2010. Ved at støtte forskerudveksling og…

17.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/3: NordForsk Forskerkursus

Institutioner i nordiske og baltiske lande inviteres til at søge om støtte til at finansiere forskerkurser (ph.d.). Målet er at tilbyde forskeruddannelse på områder, som det kan være svært for de nationale forskningsinstitutioner at dække. Kurserne kan være indenfor alle videnskabelige områder, men områder, hvor de nordiske landene har potentiale…

17.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Tilmeldingsfrist 17/3: Workshop om ansøgninger

Står du over for at skulle ansøge om forskningsmidler inden for det næste halve år, har du nu mulighed for at få gode råd og vejledning til, hvordan du angriber ansøgningsprocessen og hvordan en ansøgning sammensættes samt information om, hvilken hjælp Forskningsstøtteenheden kan tilbyde. Workshoppen vil være en blanding af oplæg, øvelser og…

Graphen med brintmolekyler

16.03.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Artikel i Nature Materials: Liv Hornekær, Philip Hofmann m.fl.

Lektor Liv Hornekær, Institut for Fysik og Astronomi, og lektor Philip Hofmann, Institut for Lagerringsfaciliteter (ISA) og Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), står i spidsen for et projekt, som kan give anledning til lynhurtige computere og supereffektive sensorer. Forskergruppen har, ved at anbringe brintmolekyler i et nano-mønster på…

Lektor Philip Hofmann
Forsidedesign v/ David Shand (Nature Physics 6, 345-349, 2010)

16.03.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Artikel i Nature Physics: Philip Hofmann

Lektor Philip Hofmann, Institut for Lagerringsfaciliteter (ISA) og Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), har i samarbejde med forskere fra Italien og Argentina den 14. marts 2010 publiceret en artikel i Nature Physics (forsiden), der viser at selv de stærkest bundne elektroner i graphen kan hoppe fra et atom til et andet - en effekt…

08.03.2010 | imported:phys.au.dk:5:Ansatte, imported:phys.au.dk:24:Personale, imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny VIP ved IFA: Lektor Georg Bruun

Georg Bruun bliver med virkning fra 1. juni i år ansat ved Institut for Fysik og Astronomi som lektor i teoretisk atom, molekyle og optisk fysik. Georg Bruun er født i 1969 og fik ph.d. graden i 1998 fra University of Oxford. Efterfølgende fortsatte han karrieren ved forskningsinstitutioner som NIST (Gaithersburg, USA) samt en længere periode i…

08.03.2010 | imported:phys.au.dk:5:Ansatte, imported:phys.au.dk:24:Personale, imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny VIP ved IFA: Lektor Jan Arlt

Jan Arlt is with effect from 1 March, 2010, employed as Associate Professor in experimental quantum gas physics at the Department of Physics and Astronomy. Jan Arlt was born in 1973. He obtained his PhD based on experiments on Bose-Einstein condensation at the University of Oxford, after which he returned to the University of Hannover first as a…

03.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/3: Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (FNU) indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter med begyndelse i 2010 og 2011. FNU's ansøgningsfrist til samtlige virkemidler er den 3. marts 2010 kl. 22.00. (Bemærk pilotforsøg med elektronisk ansøgning hos FNU.) Herudover udkommer et efterårsopslag med ansøgningsfrist den 1. september…

01.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/3: Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP) indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter med begyndelse i 2010 og 2011. FTP's ansøgningsfrist til samtlige virkemidler er den 1. marts 2010 kl. 22. (Bemærk pilotforsøg med elektronisk ansøgning hos FTP.) Herudover udkommer et efterårsopslag med ansøgningsfrist den 1. september…

01.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/3: DFF-Ung Eliteforsker og DFF-Forskningsleder

Det Frie Forskningsråd har offentliggjort et nyt forskerkarriereprogram Sapere Aude (Vov at vide) i forbindelse med forårsopslaget i 2010. Der er deadline for ansøgninger 1. marts 2010 til to af de nye forskerkarriereprogrammer. (Bemærk pilotforsøg med elektronisk ansøgning hos FNU.) Det drejer sig om DFF-Ung Eliteforsker og DFF-Forskningsleder.…

01.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/3: Erasmusstipendier til træningsophold

Til ansatte ved Aarhus Universitet Ansøgningsfristen for at søge om Erasmusstipendium til træningsophold i et andet europæisk land er 1. marts 2010.Opholdet skal vare mellem 1 (5 dage) og 6 uger, og skal afholdes inden for perioden 01.07.2010 og 30.09.2011.Gennemsnitsbeløbet pr. stipendium udgør ca. 500 euro.Læs mere om træningsophold og find…

01.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/3: Erasmusstipendier til undervisningsophold

Til undervisere ved Aarhus Universitet Ansøgningsfristen for at søge om Erasmusstipendium til undervisningsophold i et andet europæisk land er 1. marts 2010.Ansøgere forpligter sig til at undervise minimum 5 timer. Opholdet kan maksimalt vare 6 uger, og skal afholdes inden for perioden 01.07.2010 og 30.09.2011.Gennemsnitsbeløbet pr. stipendium…

01.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Tilmeldingsfrist 1/3: Møde med bevillingsgiverne

Den 9. marts kl. 13.00-16.00 inviterer Forskningsstøtteenheden forskere ved AU og AUH til at deltage i møde med beslutningstagere fra Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden og Det Strategiske Forskningsråd. På mødet vil de tre repræsentanter beskrive, hvad de betragter som en god ansøgning. Derudover vil der være mulighed for deltagerne…

Mars simulatoren i IFA's kælder (© Mars Lab Aarhus)

25.02.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Viden om - Mars-simulatoren under IFA

I kælderen under Institut for Fysik og Astronomi befinder verdens største Mars-simulator sig, en simulator som kan efterligne klima og vejr på Mars, hvor støv vil være en af de største udfordringer ved et besøg på planetens overflade. Per Nørnberg, lektor ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet, fortæller i DR's program Viden om, hvordan…

24.02.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 24/2: ERC Advanced Grants

Opslag fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) til Advanced Grants - Fysik og ingeniørvidenskabEuropa-Kommissionen har offentliggjort opslaget til en ny runde af Advanced Grants inden for fysik og ingeniørvidenskab. Ansøgningsfrist: 24. februar 2010 kl. 17.00. Formålet med disse bevillinger er at støtte…

24.02.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Tilmeldingsfrist 24/2: Gode råd til ERC-ansøgere

Forskningsstøtteenheden får besøg af Gavin Thomson, som har mange års erfaring med rådgivning af forskere om ansøgninger til EU. Den 4. marts kl. 13.30-14.30 vil interesserede forskere have mulighed for at høre Gavin Thomson komme med gode råd til ansøgninger til European Research Council (Advanced Grant/Starting Grant). Tilmelding til…

Professor Jes Madsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

22.02.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Stort instrument skal fange små partikler i rummet: Jes Madsen på videnskab.dk

Nogle af universets mindste partikler kan røbe nogle af universets største hemmeligheder. Professor Jes Madsen, Institut for Fysik og Astronomi, har haft en finger med i spillet i et nyt instrument på rumstationen ISS som kan fange den kosmiske stråling og gøre os klogere på mørkt stof. Se hele nyheden på følgende direkte link videnskab.dk, 18.…

05.02.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 5/2: Aarhus Universitets Forskningsfond, ordinære ansøgninger

Der indkaldes hermed ansøgninger til Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på uddelinger i vinteren 2009. Ansøgningsskemaer findes under Universitetets selvbetjeningssystem. Journalkontoret skal have modtaget ansøgningen fredag den 5. februar 2010 kl. 12:00. (Bemærk, at der løbende kan sendes ansøgninger til forskningsfondens…

01.02.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist: 1/2: Kinesiske erhvervsph.d.-er

Som en del af Videnskabsministeriets Kina-strategi er der afsat 13 mio kr til finansiering af kinesiske forskeres ophold i Danmark. Midlerne vil blive udmøntet gennem erhvervsPhDordningen med ansøgningsfrist 1. februar 2010.Se hele opslaget på http://www.fi.dk.

01.02.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Studerende ved IFA vinder klimakonkurrence

Torsdag den 28. januar afholdt Venture Cup finale inden for kategorien Cleantech i forskningsparken INCUBA. I samarbejde med Region Midtjylland bidrog Aarhus Entrepreneruship Centre med en særskilt idékonkurrence, der opfordrede bachelorstuderende til at komme med forslag til, hvordan papirspil kan mindskes. Vinder af klimaudfordringen 2009 gik…

01.02.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Outstanding Referee: Niels Egede Christensen

Professor Niels Egede Christensen, Institut for Fysik og Astronomi, er udnævnt som “Outstanding Referee” for Physical Review og Physical Review Letters. Niels Egede Christensen er dermed én ud af 157  “Outstanding Referees” udvalgt af tidsskriftets redaktører.

01.02.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/2: Tipsmidler til forskningsformidling og undervisning

Tips- og lottomidlerne går til en bred vifte af almennyttige formål i Danmark, herunder forskning, undervisning og folkeoplysning. Gå til følgende links: Støtte til forskning og forskningsformidlingsprojekter på fi.dk (frist 1. februar 2010 kl. 16.00)Støtte til undervisning og folkeoplysning på uvm.dk (frist 1. december 2009)

27.01.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 27/1: Højteknologifonden for finansiering af nye højteknologiske projekter og platforme

Hent finansiering til de gode projekter i Højteknologifonden – frist 27. januar 2010Højteknologifondens investeringer skal løfte dansk højteknologi og skabe grundlag for fornyet erhvervsudvikling. Det er muligt at søge:  Højteknologiske projekter (DKK 2.5-15m)Højteknologiske platforme (DKK 15-75m) Fondens bestyrelse vurderer alle…

22.01.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Viden om - med Jørgen Christensen-Dalsgaard

Jørgen Christensen-Dalsgaard, professor ved Institut for Fysik og Astronomi, fortæller i DR's program Viden om, hvordan satellitten Kepler leder efter planeter, der ligner Jorden, og forhåbentlig har liv. Kepler blev opsendt i 2009 og måler uafbrudt på 170.000 stjerner, hvoraf man forventer, at omkring 50 vil vise sig at ligne Jorden. Jørgen…

18.01.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny bog: Asteroseismology. Af Jørgen Christensen-Dalsgaard m.fl.

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, har sammen med Conny Aerts og Donald W. Kurtz skrevet bogen Asteroseismology. Stjernernes indre struktur, som ikke kan observeres direkte, studeres inden for forskningsfeltet asteroseismologi ved at analysere og fortolke stjernernes svingninger, som ses i frekvens spektre.…

Viser resultater 451 til 480 ud af 480

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10