Nyheder

Nyheder

27.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 27/8: Højteknologiske projekter, Højteknologifonden, frist for interessetilkendegivelse

Et højteknologisk projekt ved Højteknologifonden er afgrænset og sigter målrettet mod at skabe et konkret resultat, som øger parternes mulighed for at forbedre deres videns- og markedsposition. Som noget nyt, vil der være mulighed for at søge særlig støtte til avanceret teknologisk udstyr. Direkte link til opslaget. Varighed: 2-4 år Samlet…

27.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 27/8: Højteknologiske platforme, Højteknologifonden, frist for interessetilkendegivelse

En højteknologisk platform ved Højteknologifonden fremstiller en radikalt ny teknologi, som baner vej for at de deltagende parter kan indlede indtil flere nye kommercielle aktiviteter. Som noget nyt, vil der være mulighed for at søge særlig støtte til avanceret teknologisk udstyr. Direkte link til opslaget. Varighed: 3-5 år Samlet budget: DKK…

25.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 25/8: Tilmelding til ERC informationsmødet 2/9

EuroCenter og Aarhus Universitet står for dette informationsmøde om mulighederne for EU-tilskud fra ERC med særlig fokus på Starting Grants. Mødet finder sted i Århus den 2. september 2010. Tilmeldingsfristen er den 25. august 2010. Tilmeld dig via e-mail tilmelding-ec@fi.dk.Angiv venligst navn, virksomhed/organisation/universitet, adresse, …

19.08.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Artikel i Nature: Jacob Friis Sherson

Postdoc Jacob Friis Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, præsenterer i Nature nye banebrydende forskningsresultater som trækker tråde tilbage til Niels Bohrs ideer om at alt stof kan optræde som både bølger og partikler og opfylder en årtier gammel drøm: Det er lykkes at tvinge en diffus sky af ultrakolde atomer på…

17.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/8: Individuelle Marie Curie rejsestipendier under FP7

Europa-kommissionen har offentliggjort et opslag efter ansøgninger til individuelle Marie Curie rejsestipendier. Ansøgningsfrist: den 17. august 2010 kl. 17:00. Med et Marie Curie stipendium kan erfarne forskere (med en PhD eller mindst 4 års ancienitet) udføre deres eget forskningsprojekt hos en…

09.08.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Årets Verdensdansker: Lene Vestergaard Hau

Prisen som Årets Verdensdansker går i 2010 til fysikprofessor Lene Vestergaard Hau, Harvard Universitet. Lene Vestergaard Hau er ph.d. fra Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, og leder i dag Hau Lab ved Harvard Universitet. Lene Vestergaard Hau er bl.a. kendt for sammen med sit team at have nedsat lysets hastighed drastisk. Hun…

01.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/8: Optagelse og stipendier ved AGSoS, Aarhus Graduate School of Science

Applications are invited for admission to AGSoS, Aarhus Graduate School of Science, University of Aarhus. A number of fully funded projects are available in this call.  The present call has reference no. 2010-218/5-31 and is aimed at students starting 1 November 2010 or later. The call is based on applicants with an academic…

iStockphoto/Thomas_EyeDesign

02.07.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Rekord-kolde antiprotoner: Jeffrey Hangst i Physical Review Focus

Et internationalt team af forskere skabte for nylig rekord-kolde antiprotoner da de kølede en sky af omkring 4000 antiprotoner ned til 9 K på CERN i Geneva.

01.07.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/7: Tre samfinancierede, grønlandsrelaterede ph.d.-stipendier

For at styrke forskningsudvikling og forskerrekruttering i Grønland opslår Forsknings- og Innovationsstyrelsen hermed tre ph.d.-stipendier til besættelse i 2010. Stipendierne finansieres i fællesskab af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG), Grønlands Selvstyre og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Stipendierne kan…

29.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk informationsmøde 29/6 om Researchfunding.net

Forskningsstøtteenheden giver på 4 info-møder i juni måned en kort introduktion til ResearchFunding.net – en ny database over danske og internationale fonde og bevillingsgivere. Researchfunding.net er udviklet af Forskningsstøtteenheden for at give forskere ved AU og AUH hurtig og præcis information om de finansieringsmuligheder, der er inden for…

Metal Magasinet juni 2010

25.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

'En almindelig dag på MARS' med IFA's medarbejdere

"120 minusgrader, støvstorme på orkanstyrke og en atmosfære kun bestående af CO2. Til trods for at Mars’ klima er tættest på det, vi kender fra Jorden, ville et menneske ikke kunne overleve mange sekunder. Nu er det lykkedes en gruppe forskere og Metal-folk at genskabe det hårde klima i en kælder på Århus Universitet." Sådan skriver…

17.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/6: Tilmelding til informationsmøde 24. juni om de næste opslag i FP7 (energi, nanovidenskab, IKT)

Har du lyst til at høre nyt om EU-tilskudsmuligheder til din forskning inden for nanovidenskab, energi eller informations- og kommunikationsteknologi? Er du interesseret i at få viden om evalueringer af FP7-ansøgninger? Så er mødet den 24. juni 2010 noget for dig. Mødet forgår på Aarhus Universitet, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C,…

16.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Bevilling fra Højteknologifonden til "Energislugere skal gøres grønne"

"I partikelacceleratorer anvendes tonstunge magneter til at styre bittesmå atomare partikler. Disse magneter er store energislugere. Brug af en ny hybrid magnetteknologi – GREEN MAGNETS – kombinerer permanent magnetisk materiale med elektromagnetisme, hvilket kan medføre en drastisk reduktion af acceleratorernes samlede…

16.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 16/6: Tilmelding til Videnskabsministeriets internationale konference om it og innovative læringsmiljøer på universiteterne 19.-20. august 2010

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling ønsker med konferencen at sætte fokus på, hvordan man skaber undervisning af højeste internationale kvalitet.Konferencen er rettet mod universiteternes bestyrelser, rektorer, ledelser og repræsentanter fra universiteternes pædagogiske enheder, e-læringsenheder og itafdelinger samt forskere og…

15.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 15/6: Indstilling til Lundbeckfondens forskerpriser

Lundbeckfonden indkalder forslag til fondens hæderspriser: Yngre ForskerprisTalentpriser Priserne uddeles som anerkendelse til særligt lovende forskere, der har præsteret fremragende sundheds- eller naturvidenskabelig forskning. De to forskerpriser kan ikke søges. Indstillinger til de to forskerpriser indsendes til fonden af ledende forskere ved…

14.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Banebrydende rumforskning i Århus

I dagene 14.-18. juni 2010 mødtes over 150 internationale eksperter i stjerneseismologi for at diskutere resultater af observationerne med Kepler-satelitten og fortolke nyhederne fra verdensrummet. Ugen inden (10.-11. juni) var NASA-forskere i Danmark for at se nærmere på de mange nye planeter, som er blevet opdaget. Hans Kjeldsen og Jørgen…

10.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/6: Tilmelding til konferencen 'Scientific Social Responsibility' 17. juni

The development towards knowledge societies calls for a renewed discussion of the social responsibility of research institutions and actors. This conference on 17 June 2010 aims to set the scene for a wider debate on the role of ‘Scientific Social Responsibility’.Core issues on the conference agenda include: How can actors of academia be socially…

09.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Videnskabsministeren nedsætter rådgivende rumudvalg med professor Jørgen Christensen-Dalsgaard som formand

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udpeger medlemmer til nyt udvalg, der skal rådgive om dansk prioritering inden for rumfart. – Internationalt samarbejde om rumfart giver danske forskningsmiljøer og virksomheder mulighed for at udforske nogle enestående grundforskningstemaer, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Rumudvalget vil…

07.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 7/6: Indkaldelse af forslag til forskningsinfrastruktur

De seks faglige paneler nedsat i forbindelse med udarbejdelsen af en dansk roadmap for forsknings-infrastruktur indkalder forslag til forskningsinfrastruktur af national betydning med frist 7. juni 2010. Den danske roadmap har til formål at udpege de vigtigste behov for forskningsinfrastruktur af national betydning på både kort og mellemlangt…

02.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Online database over bevillingsmuligheder til forskning

Forskere ved Århus Universitetshospital og Aarhus Universitet har nu adgang til Danmarks største og mest avancerede online database over bevillingsmuligheder til forskning. Databasen er udviklet af Forskningsstøtteenheden og indeholder i dag omkring 600 fonde og bevillingsgivere. Antallet forventes øget betragteligt inden for de kommende…

02.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Nyt tværfagligt samarbejde skal uddanne flere hospitalsfysikere i Århus

En ny uddannelse i hospitalsfysik skal være med til at afhjælpe det stigende behov for specialister inden for stråleterapi til kræftbehandling. Uddannelsen kombinerer viden inden for medicinske discipliner som stråleterapi, diagnostisk radiologi og nuklearmedicin med nyeste viden om accelerator- og strålefysik. Lektor Karsten Riisager ved Institut…

28.05.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 28/5: Danida Fellowship 2011-2012

Medlemmer af den dansk-kinesiske styregruppe for videnskabeligt og teknologisk samarbejde inviterer hermed forskere fra danske og kinesiske universiteter til, at indsende fælles ansøgninger med projektforslag med henblik på optagelse på udvalgets liste over godkendte samarbejdsprojekter. …

19.05.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Artikel i Nature Physics: Lars Bojer Madsen

I en ny artikel i Nature Physics beskriver Lars Bojer Madsen, Institut for Fysik og Astronomi, og Henrik Stapelfeldt, Kemisk Institut, hvordan de og deres forskergrupper i samarbejde med forskere fra Fritz Haber Institute, Berlin, har kunnet "fastfryse" molekyler og måle og beregne i hvilke retninger de bestrålede molekylers elektroner…

05.05.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 5/5: Lundbeckfonden Videnskabelige Projekter

Lundbeckfonden støtter konkrete videnskabelige projekter inden for sundhedsvidenskaberne og de hertil grænsende naturvidenskabelige områder samt ikke-biologiske projekter inden for kemi og fysik. Vedr. Naturvidenskabelige projektansøgninger: Uddelingerne af naturvidenskabelige bevillinger foretages én gang årligt under medvirken af…

05.05.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 5/5: SPIR - Strategiske forsknings- og innovationsplatforme, 2010

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation indkalder fase 1-ansøgninger om strategiske forsknings- og innovationsplatforme inden for: FødevarerEnergi Ansøgningsfrist: 5. maj 2010. Se følgende direkte link til opslaget på fi.dk.

01.05.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/5: Applications are invited for admission to Aarhus Graduate School of Science

Applications are invited for admission to AGSoS, Aarhus Graduate School of Science, at the University of Aarhus. A few AGSoS scholarships and a number of fully funded projects are available in this call. The present call has reference no. 2010-218/5-30 and is aimed at students starting 1 August 2010 or later. The call is based on applicants with…

29.04.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/4: EU-netværksmidler

Det Strategiske Forskningsråd indkalder ansøgninger til EU-netværksmidler. Midlerne udbydes for at give videninstitutioner og virksomheder lettere adgang til europæiske forskningsprogrammer og nye EU initiativer og dermed forbedre de danske muligheder for hjemtagning af forskningsmidler fra EU.Ansøgningsfrist: 29. april 2010. Se følgende direkte…

28.04.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 28/4: Strategisk forskning, 2010 - Strategiske Vækstteknologier

Det Strategiske Forskningsråd indkalder fase 1-ansøgninger om støtte til forskning inden for: Nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi Intelligente samfundsløsninger Ansøgningsfrist: 28. april 2010. Se følgende direkte link til opslaget på fi.dk.

Lektor Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi

23.04.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

DR2's Danskernes akademi - med Ulrik Uggerhøj

Lektor Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi, holder tre foredrag om lys og tid i DR2's program Danskernes akademi. De tre foredrag 'Lys i fysisk forstand', 'Tidens størrelse', og 'Tidsrejser er mulige' kan høres på følgende direkte link http://dr.dk/DR2. Eller se http://www.au.dk/danskernesakademi.

23.04.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 23/4: Strategisk forskning, 2010 - Bæredygtig energi og miljø

Det Strategiske Forskningsråd indkalder fase 1-ansøgninger om støtte til forskning inden for: Fremtidens energisystemerKlima og klimatilpasning Ansøgningsfrist: 23. april 2010. Se følgende direkte link til opslaget på fi.dk.

Philip Hofmann, Institut for Fysik og Astronomi

12.04.2010 | imported:phys.au.dk:24:Personale, imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny MSO professor ved IFA: Philip Hofmann

Philip Hofmann is employed as of March 1st at the Department of Physics and Astronomy as a professor with special responsibilities in experimental physics. Philip Hofmann was born in Berlin in 1967. He studied physics at the Free University, Berlin, and did his PhD research at the Fritz-Haber-Institute of the Max Planck Society, also in Berlin.…

Professor Michael Drewsen, Institut for Fysik og Astronomi

08.04.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Artikel i Nature Physics: Michael Drewsen

Et forskerteam ledet af professor Michael Drewsen i Ionfældegruppen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, har som de første haft succes med at benytte laserlys til at køle og dermed bremse den rotationelle bevægelse af molekyler. Resultaterne publiceres i apriludgaven af Nature Physics. Peter F. Staanum, Peter S. Skyt, Anders K.…

25.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 25/3: NordForsk Forskernetværk

NordForsk søger at samle fremtrædende forskergrupper i de nordiske og baltiske lande for at styrke og øge kvaliteten af forskning og forskeruddannelse på et nordisk, europæisk og internationalt niveau. Et NordForsk forskernetværk skal søge at etablere fælles forskeruddannelse inden for et givet område, at styrke forskning som en basis for fælles…

25.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 25/3: Marie Curie stipendier til international personaleudveksling

Marie Curie stipendier til international personaleudveksling (IRSES) – EU’s 7. rammeprogram Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag efter projektforslag til international personaleudveksling under PEOPLE i EU’s 7. rammeprogram (FP7). Ansøgningsfrist: den 25. marts 2010. Ved at støtte forskerudveksling og…

17.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/3: NordForsk Forskerkursus

Institutioner i nordiske og baltiske lande inviteres til at søge om støtte til at finansiere forskerkurser (ph.d.). Målet er at tilbyde forskeruddannelse på områder, som det kan være svært for de nationale forskningsinstitutioner at dække. Kurserne kan være indenfor alle videnskabelige områder, men områder, hvor de nordiske landene har potentiale…

17.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Tilmeldingsfrist 17/3: Workshop om ansøgninger

Står du over for at skulle ansøge om forskningsmidler inden for det næste halve år, har du nu mulighed for at få gode råd og vejledning til, hvordan du angriber ansøgningsprocessen og hvordan en ansøgning sammensættes samt information om, hvilken hjælp Forskningsstøtteenheden kan tilbyde. Workshoppen vil være en blanding af oplæg, øvelser og…

Graphen med brintmolekyler

16.03.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Artikel i Nature Materials: Liv Hornekær, Philip Hofmann m.fl.

Lektor Liv Hornekær, Institut for Fysik og Astronomi, og lektor Philip Hofmann, Institut for Lagerringsfaciliteter (ISA) og Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), står i spidsen for et projekt, som kan give anledning til lynhurtige computere og supereffektive sensorer. Forskergruppen har, ved at anbringe brintmolekyler i et nano-mønster på…

Lektor Philip Hofmann
Forsidedesign v/ David Shand (Nature Physics 6, 345-349, 2010)

16.03.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Artikel i Nature Physics: Philip Hofmann

Lektor Philip Hofmann, Institut for Lagerringsfaciliteter (ISA) og Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), har i samarbejde med forskere fra Italien og Argentina den 14. marts 2010 publiceret en artikel i Nature Physics (forsiden), der viser at selv de stærkest bundne elektroner i graphen kan hoppe fra et atom til et andet - en effekt…

08.03.2010 | imported:phys.au.dk:5:Ansatte, imported:phys.au.dk:24:Personale, imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny VIP ved IFA: Lektor Georg Bruun

Georg Bruun bliver med virkning fra 1. juni i år ansat ved Institut for Fysik og Astronomi som lektor i teoretisk atom, molekyle og optisk fysik. Georg Bruun er født i 1969 og fik ph.d. graden i 1998 fra University of Oxford. Efterfølgende fortsatte han karrieren ved forskningsinstitutioner som NIST (Gaithersburg, USA) samt en længere periode i…

08.03.2010 | imported:phys.au.dk:5:Ansatte, imported:phys.au.dk:24:Personale, imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny VIP ved IFA: Lektor Jan Arlt

Jan Arlt is with effect from 1 March, 2010, employed as Associate Professor in experimental quantum gas physics at the Department of Physics and Astronomy. Jan Arlt was born in 1973. He obtained his PhD based on experiments on Bose-Einstein condensation at the University of Oxford, after which he returned to the University of Hannover first as a…

03.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/3: Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (FNU) indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter med begyndelse i 2010 og 2011. FNU's ansøgningsfrist til samtlige virkemidler er den 3. marts 2010 kl. 22.00. (Bemærk pilotforsøg med elektronisk ansøgning hos FNU.) Herudover udkommer et efterårsopslag med ansøgningsfrist den 1. september…

01.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/3: Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion (FTP) indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter med begyndelse i 2010 og 2011. FTP's ansøgningsfrist til samtlige virkemidler er den 1. marts 2010 kl. 22. (Bemærk pilotforsøg med elektronisk ansøgning hos FTP.) Herudover udkommer et efterårsopslag med ansøgningsfrist den 1. september…

01.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/3: DFF-Ung Eliteforsker og DFF-Forskningsleder

Det Frie Forskningsråd har offentliggjort et nyt forskerkarriereprogram Sapere Aude (Vov at vide) i forbindelse med forårsopslaget i 2010. Der er deadline for ansøgninger 1. marts 2010 til to af de nye forskerkarriereprogrammer. (Bemærk pilotforsøg med elektronisk ansøgning hos FNU.) Det drejer sig om DFF-Ung Eliteforsker og DFF-Forskningsleder.…

01.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/3: Erasmusstipendier til træningsophold

Til ansatte ved Aarhus Universitet Ansøgningsfristen for at søge om Erasmusstipendium til træningsophold i et andet europæisk land er 1. marts 2010.Opholdet skal vare mellem 1 (5 dage) og 6 uger, og skal afholdes inden for perioden 01.07.2010 og 30.09.2011.Gennemsnitsbeløbet pr. stipendium udgør ca. 500 euro.Læs mere om træningsophold og find…

01.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/3: Erasmusstipendier til undervisningsophold

Til undervisere ved Aarhus Universitet Ansøgningsfristen for at søge om Erasmusstipendium til undervisningsophold i et andet europæisk land er 1. marts 2010.Ansøgere forpligter sig til at undervise minimum 5 timer. Opholdet kan maksimalt vare 6 uger, og skal afholdes inden for perioden 01.07.2010 og 30.09.2011.Gennemsnitsbeløbet pr. stipendium…

01.03.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Tilmeldingsfrist 1/3: Møde med bevillingsgiverne

Den 9. marts kl. 13.00-16.00 inviterer Forskningsstøtteenheden forskere ved AU og AUH til at deltage i møde med beslutningstagere fra Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden og Det Strategiske Forskningsråd. På mødet vil de tre repræsentanter beskrive, hvad de betragter som en god ansøgning. Derudover vil der være mulighed for deltagerne…

Mars simulatoren i IFA's kælder (© Mars Lab Aarhus)

25.02.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Viden om - Mars-simulatoren under IFA

I kælderen under Institut for Fysik og Astronomi befinder verdens største Mars-simulator sig, en simulator som kan efterligne klima og vejr på Mars, hvor støv vil være en af de største udfordringer ved et besøg på planetens overflade. Per Nørnberg, lektor ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet, fortæller i DR's program Viden om, hvordan…

24.02.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 24/2: ERC Advanced Grants

Opslag fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) til Advanced Grants - Fysik og ingeniørvidenskabEuropa-Kommissionen har offentliggjort opslaget til en ny runde af Advanced Grants inden for fysik og ingeniørvidenskab. Ansøgningsfrist: 24. februar 2010 kl. 17.00. Formålet med disse bevillinger er at støtte…

24.02.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Tilmeldingsfrist 24/2: Gode råd til ERC-ansøgere

Forskningsstøtteenheden får besøg af Gavin Thomson, som har mange års erfaring med rådgivning af forskere om ansøgninger til EU. Den 4. marts kl. 13.30-14.30 vil interesserede forskere have mulighed for at høre Gavin Thomson komme med gode råd til ansøgninger til European Research Council (Advanced Grant/Starting Grant). Tilmelding til…

Professor Jes Madsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

22.02.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Stort instrument skal fange små partikler i rummet: Jes Madsen på videnskab.dk

Nogle af universets mindste partikler kan røbe nogle af universets største hemmeligheder. Professor Jes Madsen, Institut for Fysik og Astronomi, har haft en finger med i spillet i et nyt instrument på rumstationen ISS som kan fange den kosmiske stråling og gøre os klogere på mørkt stof. Se hele nyheden på følgende direkte link videnskab.dk, 18.…

Viser resultater 451 til 500 ud af 508

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste