Nyheder

Nyheder

06.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 6/10: Legat til Fulbright Danish Visiting Scholar

Den dansk-amerikanske Fulbright Kommission indkalder hermed ansøgninger til et legat som ”Fulbright Danish Visiting Scholar” ved amerikanske universiteter, undervisningsåret 2011. Legatet er på 200.000kr, og gives til et selvarrangeret forsknings/undervisnings-ophold på et amerikansk universitet i det akademiske år 2011. Opholdet skal være på ét…

05.10.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Nobelprisen i fysik 2010

Nobelprisen 2010 i fysik gik til Andre Geim og Konstantin Novoselov for deres arbejde med grafen.

01.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/10: Forskningsophold i Kina i 2011

I henhold til Rektorkollegiets samarbejdsaftale med the Chinese Academy of Sciences (CAS) kan der gives tilskud i form af rejse- og opholdsudgifter til danske forskere, der ønsker at gennemføre et forskningsophold ved en CAS-institution. Aftalen omfatter kun det naturvidenskabelige og teknologiske område. Formålet med aftalen er at…

01.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/10: Informationsvirksomhed om rummet 2010

Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde giver Forsknings- og Innovationsstyrelsen støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi. Der er i alt 300.000 kr. til uddeling i 2010. Ansøgningsfristerne er 1. april og 1. oktober 2010.Se hele opslaget på følgende direkte…

01.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/10: Forskningsmidler fra Carlsbergfondet

Carlsbergfondet yder støtte til grundvidenskabelig forskning inden for bl.a. naturvidenskab. Tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter falder uden for Carlsbergfondets rammer. Ansøgninger vedrørende uddannelse, herunder studierejser, kursusophold o.l., vil ikke blive taget i betragtning.Carlsbergfondet yder ikke bevilling til…

30.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 30/9: Søg om støtte til dansk-fransk forsknings- og universitetssamarbejde

Den franske Ambassade indkalder ansøgninger om støtte til dansk-fransk forsknings- og universitetssamarbejde i 2011.

29.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Jacob Friis Sherson i Videnskabens verden på P1

Nutidens computere vil minde om fortidens hulkort, når vi får kvantecomputere. Deres regnekraft er bygget af atomer og de kan løse komplicerede opgaver som at hacke alverdens bankkoder. Og nu er de kommet et stort skridt nærmere. Jacob Friis Sherson m.fl. interviewes i Videnskabens Verden.

29.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny dekan for Naturvidenskab og Teknologi

Brian Bech Nielsen er ansat som ny dekan ved Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi. Brian Bech Nielsen kommer fra en stilling som professor og institutleder på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

27.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Christoffer Karoff på videnskab.dk og i DR Aftenshowet

Varsel om kraftige solstorme er en storm i et glas vand. Christoffer Karoff, Institut for Fysik og Astronomi, på videnskab.dk og i DR Aftenshowet

24.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 24/9: COST, dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i møder

Formålet med COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) er at fremme europæisk forskningssamarbejde – primært inden for grundforskning og almennyttig forskning. Denne europæiske ramme giver mulighed for en fleksibel opsætning af forskernetværk, kaldet 'aktioner'. I disse aktioner sker der en koordinering af…

15.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 15/9: ESF Research Conferences 2012 – Call for Conference Proposals

European Science Foundation indkalder nu forslag til temaer til konferencer, som organisationen planlægger at støtte i 2012 inden for rammerne af ESF Conferences Scheme. Indkaldelsen henvender sig til fremstående europæiske forskere, som indbydes til at fremsætte forslag til temaer inden for områderne Molecular Biology+, Interdisciplinary…

13.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris 2010: Hans Kjeldsen

Instituttet ønsker Hans Kjeldsen tillykke og takker for en fremragende indsats. Hans Kjeldsen formår gang på gang at begejstre sine studerende og scorer karakteren ”meget god” i otte ud af ti evalueringer. Det skyldes ikke mindst en engageret underviser, der tager sin seneste forskning med ind i undervisningslokalet – og altid gør en ekstra…

10.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/9: VILLUM FONDEN postdoc stipendier

Med ansøgningsfrist fredag den 10. september 2010 opslås et antal individuelle VILLUM Postdoc stipendier. Stipendierne kan søges af yngre danske forskere med henblik på fortsættelse af deres forskning efter ph.d.-graden ved en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution.  Individuelle ansøgninger på dansk eller engelsk skal…

10.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/9: Aarhus Universitets Forskningsfond 'Overgang fra ph.d. til postdoc' og 'Publikationer'

Aarhus Universitets Forskningsfond indkalder ansøgninger med henblik på at fastholde og tiltrække de bedste forskningstalenter og at yde støtte til større udgivelser af forskningsarbejder, monografier, antologier osv. Deadline er 10. september 2010. Overgang fra ph.d. til postdocPublikationer Se opslag og ansøgningsprocedure på…

10.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/9: Aarhus Universitets Forskningsfond 'Styrket internationalisering af ph.d.-uddannelserne ved AU'

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) yder støtte til internationalisering af ph.d.-uddannelserne ved Aarhus Universitet. Ansøgningsfristen er 10. september 2010. Der kan søges støtte til følgende formål: 3.A Rekruttering af udenlandske forskertalenter til ph.d.-studier ved Aarhus Universitet. Bemærk at ansøgninger kun kan indsendes af…

06.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 6/9: Indkaldelse af ansøgninger til innovationskonsortier

Rådet for Teknologi og Innovation indkalder ansøgninger om støtte til innovationskonsortier. Der er ansøgningsfrist mandag den 6. september 2010 kl. 15. Innovationskonsortier er en ramme for samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivnings- og videnspredningsparter. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i et fælles…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion

Information om støttemuligheder og formkrav gældende for perioden 1. juli 2010 til 31. december 2010. Hovedansøgningsfrist: 1. september 2010 kl. 22.00. Der er løbende ansøgningsfrist på ansøgning af midler til 'Forberedelse af internationale ansøgninger (START)'. Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning baseret på forskernes egne…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers

Information om støttemuligheder gældende for perioden 1. juli 2010 - 31. december 2010. Hovedansøgningsfrist: 1. september 2010. Løbende ansøgningsfrist på ansøgning af midler til 'Forslag til Instrumentcentre' inden for opslagets gyldighedsperiode. Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning baseret på forskernes egne initiativer inden for og…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: COWIfonden støtter bl.a. forskningsprojekter, gæsteprofessorater, konferencer mm.

COWIfonden yder støtte til følgende under forudsætning af, at det støttede har en blivende værdi for dansk ingeniørvirksomhed: Forsknings- og udviklingsprojekter Gæsteprofessorater Videnskabelige publikationer og lærebøger Konferencer, symposier o. lign. Særlige udgifter i forbindelse med videregående universitetsstudier efter kandidateksamen…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: Virkemidlet 'åbne midler' ved Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Rådet for Teknologi og Innovation indkalder ansøgningen til virkemidlet 'åbne midler'. Der er ansøgningsfrist den 1. september 2010. Der er i alt ca. 20 mio. kr. i 2010. De åbne midler har til formål at styrke samspillet mellem videninstitutioner (fx universiteter) og virksomheder om forskning,…

27.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 27/8: Højteknologiske projekter, Højteknologifonden, frist for interessetilkendegivelse

Et højteknologisk projekt ved Højteknologifonden er afgrænset og sigter målrettet mod at skabe et konkret resultat, som øger parternes mulighed for at forbedre deres videns- og markedsposition. Som noget nyt, vil der være mulighed for at søge særlig støtte til avanceret teknologisk udstyr. Direkte link til opslaget. Varighed: 2-4 år Samlet…

27.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 27/8: Højteknologiske platforme, Højteknologifonden, frist for interessetilkendegivelse

En højteknologisk platform ved Højteknologifonden fremstiller en radikalt ny teknologi, som baner vej for at de deltagende parter kan indlede indtil flere nye kommercielle aktiviteter. Som noget nyt, vil der være mulighed for at søge særlig støtte til avanceret teknologisk udstyr. Direkte link til opslaget. Varighed: 3-5 år Samlet budget: DKK…

25.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 25/8: Tilmelding til ERC informationsmødet 2/9

EuroCenter og Aarhus Universitet står for dette informationsmøde om mulighederne for EU-tilskud fra ERC med særlig fokus på Starting Grants. Mødet finder sted i Århus den 2. september 2010. Tilmeldingsfristen er den 25. august 2010. Tilmeld dig via e-mail tilmelding-ec@fi.dk.Angiv venligst navn, virksomhed/organisation/universitet, adresse, …

19.08.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Artikel i Nature: Jacob Friis Sherson

Postdoc Jacob Friis Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, præsenterer i Nature nye banebrydende forskningsresultater som trækker tråde tilbage til Niels Bohrs ideer om at alt stof kan optræde som både bølger og partikler og opfylder en årtier gammel drøm: Det er lykkes at tvinge en diffus sky af ultrakolde atomer på…

17.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/8: Individuelle Marie Curie rejsestipendier under FP7

Europa-kommissionen har offentliggjort et opslag efter ansøgninger til individuelle Marie Curie rejsestipendier. Ansøgningsfrist: den 17. august 2010 kl. 17:00. Med et Marie Curie stipendium kan erfarne forskere (med en PhD eller mindst 4 års ancienitet) udføre deres eget forskningsprojekt hos en…

09.08.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Årets Verdensdansker: Lene Vestergaard Hau

Prisen som Årets Verdensdansker går i 2010 til fysikprofessor Lene Vestergaard Hau, Harvard Universitet. Lene Vestergaard Hau er ph.d. fra Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, og leder i dag Hau Lab ved Harvard Universitet. Lene Vestergaard Hau er bl.a. kendt for sammen med sit team at have nedsat lysets hastighed drastisk. Hun…

01.08.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/8: Optagelse og stipendier ved AGSoS, Aarhus Graduate School of Science

Applications are invited for admission to AGSoS, Aarhus Graduate School of Science, University of Aarhus. A number of fully funded projects are available in this call.  The present call has reference no. 2010-218/5-31 and is aimed at students starting 1 November 2010 or later. The call is based on applicants with an academic…

iStockphoto/Thomas_EyeDesign

02.07.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Rekord-kolde antiprotoner: Jeffrey Hangst i Physical Review Focus

Et internationalt team af forskere skabte for nylig rekord-kolde antiprotoner da de kølede en sky af omkring 4000 antiprotoner ned til 9 K på CERN i Geneva.

01.07.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/7: Tre samfinancierede, grønlandsrelaterede ph.d.-stipendier

For at styrke forskningsudvikling og forskerrekruttering i Grønland opslår Forsknings- og Innovationsstyrelsen hermed tre ph.d.-stipendier til besættelse i 2010. Stipendierne finansieres i fællesskab af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG), Grønlands Selvstyre og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Stipendierne kan…

29.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk informationsmøde 29/6 om Researchfunding.net

Forskningsstøtteenheden giver på 4 info-møder i juni måned en kort introduktion til ResearchFunding.net – en ny database over danske og internationale fonde og bevillingsgivere. Researchfunding.net er udviklet af Forskningsstøtteenheden for at give forskere ved AU og AUH hurtig og præcis information om de finansieringsmuligheder, der er inden for…

Metal Magasinet juni 2010

25.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

'En almindelig dag på MARS' med IFA's medarbejdere

"120 minusgrader, støvstorme på orkanstyrke og en atmosfære kun bestående af CO2. Til trods for at Mars’ klima er tættest på det, vi kender fra Jorden, ville et menneske ikke kunne overleve mange sekunder. Nu er det lykkedes en gruppe forskere og Metal-folk at genskabe det hårde klima i en kælder på Århus Universitet." Sådan skriver…

17.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/6: Tilmelding til informationsmøde 24. juni om de næste opslag i FP7 (energi, nanovidenskab, IKT)

Har du lyst til at høre nyt om EU-tilskudsmuligheder til din forskning inden for nanovidenskab, energi eller informations- og kommunikationsteknologi? Er du interesseret i at få viden om evalueringer af FP7-ansøgninger? Så er mødet den 24. juni 2010 noget for dig. Mødet forgår på Aarhus Universitet, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C,…

16.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Bevilling fra Højteknologifonden til "Energislugere skal gøres grønne"

"I partikelacceleratorer anvendes tonstunge magneter til at styre bittesmå atomare partikler. Disse magneter er store energislugere. Brug af en ny hybrid magnetteknologi – GREEN MAGNETS – kombinerer permanent magnetisk materiale med elektromagnetisme, hvilket kan medføre en drastisk reduktion af acceleratorernes samlede…

16.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 16/6: Tilmelding til Videnskabsministeriets internationale konference om it og innovative læringsmiljøer på universiteterne 19.-20. august 2010

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling ønsker med konferencen at sætte fokus på, hvordan man skaber undervisning af højeste internationale kvalitet.Konferencen er rettet mod universiteternes bestyrelser, rektorer, ledelser og repræsentanter fra universiteternes pædagogiske enheder, e-læringsenheder og itafdelinger samt forskere og…

15.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 15/6: Indstilling til Lundbeckfondens forskerpriser

Lundbeckfonden indkalder forslag til fondens hæderspriser: Yngre ForskerprisTalentpriser Priserne uddeles som anerkendelse til særligt lovende forskere, der har præsteret fremragende sundheds- eller naturvidenskabelig forskning. De to forskerpriser kan ikke søges. Indstillinger til de to forskerpriser indsendes til fonden af ledende forskere ved…

14.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Banebrydende rumforskning i Århus

I dagene 14.-18. juni 2010 mødtes over 150 internationale eksperter i stjerneseismologi for at diskutere resultater af observationerne med Kepler-satelitten og fortolke nyhederne fra verdensrummet. Ugen inden (10.-11. juni) var NASA-forskere i Danmark for at se nærmere på de mange nye planeter, som er blevet opdaget. Hans Kjeldsen og Jørgen…

10.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/6: Tilmelding til konferencen 'Scientific Social Responsibility' 17. juni

The development towards knowledge societies calls for a renewed discussion of the social responsibility of research institutions and actors. This conference on 17 June 2010 aims to set the scene for a wider debate on the role of ‘Scientific Social Responsibility’.Core issues on the conference agenda include: How can actors of academia be socially…

09.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Videnskabsministeren nedsætter rådgivende rumudvalg med professor Jørgen Christensen-Dalsgaard som formand

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udpeger medlemmer til nyt udvalg, der skal rådgive om dansk prioritering inden for rumfart. – Internationalt samarbejde om rumfart giver danske forskningsmiljøer og virksomheder mulighed for at udforske nogle enestående grundforskningstemaer, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. Rumudvalget vil…

07.06.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 7/6: Indkaldelse af forslag til forskningsinfrastruktur

De seks faglige paneler nedsat i forbindelse med udarbejdelsen af en dansk roadmap for forsknings-infrastruktur indkalder forslag til forskningsinfrastruktur af national betydning med frist 7. juni 2010. Den danske roadmap har til formål at udpege de vigtigste behov for forskningsinfrastruktur af national betydning på både kort og mellemlangt…

02.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Online database over bevillingsmuligheder til forskning

Forskere ved Århus Universitetshospital og Aarhus Universitet har nu adgang til Danmarks største og mest avancerede online database over bevillingsmuligheder til forskning. Databasen er udviklet af Forskningsstøtteenheden og indeholder i dag omkring 600 fonde og bevillingsgivere. Antallet forventes øget betragteligt inden for de kommende…

02.06.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Nyt tværfagligt samarbejde skal uddanne flere hospitalsfysikere i Århus

En ny uddannelse i hospitalsfysik skal være med til at afhjælpe det stigende behov for specialister inden for stråleterapi til kræftbehandling. Uddannelsen kombinerer viden inden for medicinske discipliner som stråleterapi, diagnostisk radiologi og nuklearmedicin med nyeste viden om accelerator- og strålefysik. Lektor Karsten Riisager ved Institut…

28.05.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 28/5: Danida Fellowship 2011-2012

Medlemmer af den dansk-kinesiske styregruppe for videnskabeligt og teknologisk samarbejde inviterer hermed forskere fra danske og kinesiske universiteter til, at indsende fælles ansøgninger med projektforslag med henblik på optagelse på udvalgets liste over godkendte samarbejdsprojekter. …

19.05.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Artikel i Nature Physics: Lars Bojer Madsen

I en ny artikel i Nature Physics beskriver Lars Bojer Madsen, Institut for Fysik og Astronomi, og Henrik Stapelfeldt, Kemisk Institut, hvordan de og deres forskergrupper i samarbejde med forskere fra Fritz Haber Institute, Berlin, har kunnet "fastfryse" molekyler og måle og beregne i hvilke retninger de bestrålede molekylers elektroner…

05.05.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 5/5: Lundbeckfonden Videnskabelige Projekter

Lundbeckfonden støtter konkrete videnskabelige projekter inden for sundhedsvidenskaberne og de hertil grænsende naturvidenskabelige områder samt ikke-biologiske projekter inden for kemi og fysik. Vedr. Naturvidenskabelige projektansøgninger: Uddelingerne af naturvidenskabelige bevillinger foretages én gang årligt under medvirken af…

05.05.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 5/5: SPIR - Strategiske forsknings- og innovationsplatforme, 2010

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation indkalder fase 1-ansøgninger om strategiske forsknings- og innovationsplatforme inden for: FødevarerEnergi Ansøgningsfrist: 5. maj 2010. Se følgende direkte link til opslaget på fi.dk.

01.05.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/5: Applications are invited for admission to Aarhus Graduate School of Science

Applications are invited for admission to AGSoS, Aarhus Graduate School of Science, at the University of Aarhus. A few AGSoS scholarships and a number of fully funded projects are available in this call. The present call has reference no. 2010-218/5-30 and is aimed at students starting 1 August 2010 or later. The call is based on applicants with…

29.04.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/4: EU-netværksmidler

Det Strategiske Forskningsråd indkalder ansøgninger til EU-netværksmidler. Midlerne udbydes for at give videninstitutioner og virksomheder lettere adgang til europæiske forskningsprogrammer og nye EU initiativer og dermed forbedre de danske muligheder for hjemtagning af forskningsmidler fra EU.Ansøgningsfrist: 29. april 2010. Se følgende direkte…

28.04.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 28/4: Strategisk forskning, 2010 - Strategiske Vækstteknologier

Det Strategiske Forskningsråd indkalder fase 1-ansøgninger om støtte til forskning inden for: Nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi Intelligente samfundsløsninger Ansøgningsfrist: 28. april 2010. Se følgende direkte link til opslaget på fi.dk.

Lektor Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi

23.04.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

DR2's Danskernes akademi - med Ulrik Uggerhøj

Lektor Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og Astronomi, holder tre foredrag om lys og tid i DR2's program Danskernes akademi. De tre foredrag 'Lys i fysisk forstand', 'Tidens størrelse', og 'Tidsrejser er mulige' kan høres på følgende direkte link http://dr.dk/DR2. Eller se http://www.au.dk/danskernesakademi.

23.04.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 23/4: Strategisk forskning, 2010 - Bæredygtig energi og miljø

Det Strategiske Forskningsråd indkalder fase 1-ansøgninger om støtte til forskning inden for: Fremtidens energisystemerKlima og klimatilpasning Ansøgningsfrist: 23. april 2010. Se følgende direkte link til opslaget på fi.dk.

Viser resultater 451 til 500 ud af 528

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste