Nyheder

Nyheder

Credits: NASA

14.01.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Christoffer Karoff i TV2 Østjylland

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, lektor Hans Kjeldsen og postdoc Christoffer Karoff ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, har en vigtig andel i opdagelsen af en helt ny planet. Christoffer Karoff var i den forbindelse i nyhederne på TV2 Østjylland

12.01.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Fornem udnævnelse til Flemming Besenbacher

Flemming Besenbacher er blevet udnævnt til Fellow of the American Physical Society (APS) for "bidrag til forståelsen af atomare processer på faste overflader, hvilket har ført til flere gennembrud inden for katalyse og nanoteknologi." Udnævnelsen er en fornem hædersbevisning, der vidner om stor anerkendelse blandt hans faglige ligemænd.

12.01.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 12/1: Puljemidler til Forskningens Døgn 2011

Planlægger du at blive arrangør på Forskningens Døgn 2011? Så kan du frem til den 12. januar 2011 kl. 12 søge om puljemidler til dit arrangement. Gå til følgende link for mere information: fi.dk.Husk at aflevere en kopi af din ansøgning til Marianne Sodemann.

11.01.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Stjerne-forskning afslører ny planet på størrelse med jorden

Aarhus-astronomerne er eksperter i at studere stjerner. Og i jagten på exo-planeter – planeter der kredser om andre stjerner – er studiet af stjernerne afgørende for den viden, astronomerne kan få om fjerne planeter hundreder af lysår borte. Dermed har de århusianske stjerneforskere en vigtig andel i, at NASA i dag kan offentliggøre opdagelsen af…

06.01.2011 | imported:phys.au.dk:5:Ansatte

IFA inviterer til afskedsreception (copy 1)

Den 31. januar 2011 fratræder Liv Vego sin stilling som bibliotekar ved Instituttet for at nyde sit otium.Vi vil gerne markere Livs fratrædelse ved at indbyde alle medarbejdere til receptiontirsdag den 25. januar 2011 kl. 14.30i Fysisk Kantine, hvor Instituttet er vært ved en reception.Ruth Laursen og Jes Madsen

05.01.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Aarhusfysikere skal udvikle ny, billig solcelle med høj effektivitet

Brian Bech Nielsen og Arne Nylandsted modtager 18,9 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd, Videnskabsministeriet, til at skabe fundamentet for udviklingen af en helt ny type solcelle der meget effektivt omdanner sollys til elektricitet og er billig at producere.

31.12.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Løbende frist: Knud Højgaards Fond, bl.a. støtte til ph.d.-studerendes rejser

Knud Højgaards Fond er stiftet af civilingeniør Knud Højgaard i 1944 med det formål at yde støtte til fremme af bl.a. videnskabelige formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. For studerende gælder…

Jeffrey Hangst, Institut for Fysik og Astronomi

27.12.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Physics World kårer 'Fastholdelse af antistof' som årets forskningsgennembrud

Jeffrey Hangst, Fysik og Astronomi og hans team har i flg. tidsskriftet Physics World skabt det vigtigste forskningsresultat i 2010 inden for fysik.

27.12.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ung Eliteforsker-bevilling til Nikolaj Zinner

16 unge eliteforskere fra Aarhus Universitet har fået de eftertragtede trin 1-bevillinger fra Det Frie Forskningsråds nye forskerkarriere-program Sapere Aude. Postdoc Nikolaj Zinner, Institut for Fysik og Astronomi, er én af dem.

© 2010 Helge Knudsen

27.12.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

RIKEN Research fremhæver IFA-CERN arbejde

RIKEN Research har valgt et IFA forskningsarbejde som highlight 2010. Det drejer sig om et arbejde af Helge Knudsen, Ulrik Uggerhøj, Hans-Peter E. Kristiansen og Mikkel D. Lund (Institut for Fysik og Astronomi) i samarbejde med forskere i Japan, England og Ungarn. Arbejdet viser, at kollisioner mellem antiprotoner og molekyler afviger fra…

20.12.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Foredrag med Lene Vestergaard Hau, Harvard University

Mandag den 20. december 2010, kl. 13.15 holder professor Lene Vestergaard Hau fra Harvard School of Engineering and Applied Physics/Hau Lab, Harvard University, Cambridge, USA, et foredrag med titlen: 'Quantum Control of Light and Matter…From the Macroscopic to Nanoscale'.

20.12.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Regnekraft for millioner til Århus-forskere

7,65 millioner til indkøb af ny hardware. Det er hvad Centre for Scientific Computing (CSC-AA) på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, har fået en bevilget i år. Centret stiller superstærk regnekraft til rådighed for forskere på Aarhus Universitet.

15.12.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 15/12: Lundbeckfondens Junior Group Leader Fellowship

Lundbeckfonden indkalder ansøgninger til fem fellowships for særligt lovende unge forskere og deres forskningsgrupper. Stipendierne løber i 5 år, og hvert stipendium finansieres med 10 mio. kr. Ansøgningen, som bedes udfærdiget på engelsk, skal indsendes via på fondens elektroniske ansøgningsskema for Junior Group Leader Fellowships på…

08.12.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 8/12: Prequalification applications for larger strategic projects, Danida Fellowship Centre

Within the framework of Danish development assistance, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark invites applications for research grants related to development research. The objective of the support is to generate knowledge in order to promote the overall objective of the Danish development assistance to reduce poverty and support…

08.12.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk workshop ''Skriv succesfulde ansøgninger"

På kurset 'Skriv succesfulde ansøgninger', som udbydes af Forskningsstøtteenheden ved AU, er der mulighed for at få indblik i de grundlæggende principper bag en god ansøgning. Workshoppen er målrettet forskere uden eller med begrænset ansøgningserfaring.The Research Support Office’s workshop on Writing Successful Grants will be held in…

29.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/11: Forsknings- og uddannelsesprojekter ved Siemensfonden

Siemensfonden er en uafhængig fond, der donerer midler til forsknings- og uddannelsesprojekter primært inden for det naturvidenskabelige område, især støtte til master-afgangsprojekter til særligt apparatur, specielle analyser, samt rejser, som er nødvendigt for projektets gennemførelse. Beløbsstørrelsen er uændret ca. 30.000 kr. Vær i den…

29.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/11: Aarhus Oliefabriks Fond, støtte til studierejser

Der indkaldes ligeledes ansøgninger til AO's fond om støtte til studierejser for studerende. Der er også i år ca. 25.000 kr. til uddeling. Det er dekanen, der skal modtage ansøgningerne og prioritere dem, inden indsendelsen til Aarhus Oliefabriks Fond. Deadline over for Fakultetet er 29. november 2010.Ansøgningen skal indeholde: navn,…

29.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/11: Danmarks Grundforskningsfond indkalder forslag til nye centre

Indkaldelse af ansøgninger for 7. ansøgningsrunde: Forskere fra alle fagområder inviteres hermed til at indsende forslag til nye ’Centers of Excellence’ med henblik på start 1. januar 2012. Ansøgningsprocessen foregår i to trin. Frist for indsendelse af interessetilkendegivelser er mandag den 29. november 2010, kl. 16.00.Se guide,…

23.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk møde 23/11: Invitation til forskere i Region Midtjylland inden for emnerne Energi/Miljø

Invitation til forskere i Region Midtjylland inden for emnerne Energi/Miljø, Life Science/Sundhed og IT Velkommen til 3 eye opener seminarer -  Århus d. 23.11., Herning d. 24.11. og Randers d. 25.11. - forskellig geografi, samme indhold. Region Midtjylland har længe haft Shanghai som venskabsområde og starter nu programmet Midtnet

Gorm Andresen og Jeffrey Hangst ved ALPHA-apparatet i CERN, hvor det nu er lykkedes dem ikke kun at fremstille, men også at fastholde antibrint-atomer. (Foto: Gitte Bindzus Foldager)

19.11.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Dansk-ledet forskergruppe først til at indfange og fastholde antistof

Det er lykkedes for et internationalt team af fysikere i CERN, ledet af Jeffrey Hangst fra Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, at fremstille og fastholde atomer af antibrint. Nyheden er publiceret 17. november 2010 i en artikel i det anerkendte tidsskrift Nature.

Foto: Jacob C. Ravn, Aarhus Universitet

17.11.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Åbningen af Tycho Brahes grav

Kisten med den danske astronom Tycho Brahe blev den 15. november hejst op i dagslyset i Prag. Forskningsprojektets mål er at give nye og mere præcise svar om den verdenskendte danskers generelle helbredstilstand og medicinindtag.

09.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 9/11: Interessetilkendegivelse til højteknologiske platforme

Kender du det perfekte match af virksomheder og forskningsinstitutioner til en ny højteknologisk satsning i Danmark? –  frist for interessetilkendegivelse til højteknologiske platforme er den 9. november 2010 kl. 12:00.   Kort om Højteknologiske Platforme Varighed: 3-5 år Samlet budget: DKK 30-150m Højteknologifondens …

04.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 4/11: Aarhus Universitets Forskningsfonds gæsteforskerpulje

Aarhus Universitets Forskningsfond indkalder ansøgninger med henblik på at støtte internationalt anerkendte forskeres gæsteophold, der kan være med til at styrke Aarhus Universitetets forskning og uddannelse. Bemærk "løbende ansøgningsfrist" nedenfor. AUFF’s elektroniske ansøgningsskema udfyldes. Ansøgningsskema findes under…

04.11.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed, imported:phys.au.dk:5:Ansatte, imported:phys.au.dk:24:Personale

Ny lektor ved IFA: Hans Fynbo

Hans Fynbo er født i 1971 og fik ph.d-graden i 1999 fra Aarhus Universitet. Derefter fortsatte han karrieren ved det internationale forskningscenter CERN, og har siden 2002 været ansat i forskellige forskerstillinger relateret til CERN forskningen. Han kommer senest fra en stilling som Skou stipendiat betalt af Forskningsrådet for Natur og…

30.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 30/10: VELUX Visiting Professor Programme 2011-2012

The foundation VILLUM FONDEN invites applications for support to visiting (foreign) professorships 2011-2012. The duration of the visit is expected to be between 2-6 months and the guest professor is to participate actively in research, teaching, and guidance of students. Applications must go through the Department of Physics and Astronomy.…

26.10.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

NASA KEPLER Press Conference

NASA KEPLER Press Conference at Aarhus University 26.10.2010 - 5 pm CET: You can now replay the entire NASA Kepler Press Conference. Slides, press release, The Red Giant Oscillation Symphony mp3-file and more can be found here.

25.10.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Prestigefuld ERC bevilling til Jørgen Christensen-Dalsgaard

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, er blevet tildelt et prestigefyldt Advanced Grant af Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Projektets titel lyder 'ASTERoseismic Investigations with SONG and Kepler' (ASTERISK), og bevillingen er på 2.5 mio. euro.

15.10.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Lindhard Scholarships in Physics and Astronomy

Announcement of Lindhard Scholarships in Physics and Astronomy The Department of Physics and Astronomy at Aarhus University invites applications for Scholarships covering a 3 or 6 month preparation period for enrolment in the PhD programme. Applications for 2 week visits are also invited. Go to the announcement and online application here!…

15.10.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Professor Flemming Besenbacher udnævnt til adjungeret professor i Kina

Professor Flemming Besenbacher, Aarhus Universitet, er blevet udnævnt til adjungeret professor på yderligere to førende kinesiske universiteter for sine bidrag til verdensførende forskning og forskningsledelse. Han vil blive tildelt titlerne under en to-ugers rundrejse i oktober til Chongqing University i Centralkina og Tongji University i…

14.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 14/10: Opslag til ERC Starting Grants

Europa-Kommissionen har offentliggjort opslagene fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) til en ny runde af IDEAS programmet. Her efterspørges Starting Grants-projekter blandt andet inden for området Physical Sciences & Engineering. Ansøgningsfrist: den 14. oktober 2010 …

06.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 6/10: Legat til Fulbright Danish Visiting Scholar

Den dansk-amerikanske Fulbright Kommission indkalder hermed ansøgninger til et legat som ”Fulbright Danish Visiting Scholar” ved amerikanske universiteter, undervisningsåret 2011. Legatet er på 200.000kr, og gives til et selvarrangeret forsknings/undervisnings-ophold på et amerikansk universitet i det akademiske år 2011. Opholdet skal være på ét…

05.10.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Nobelprisen i fysik 2010

Nobelprisen 2010 i fysik gik til Andre Geim og Konstantin Novoselov for deres arbejde med grafen.

01.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/10: Forskningsophold i Kina i 2011

I henhold til Rektorkollegiets samarbejdsaftale med the Chinese Academy of Sciences (CAS) kan der gives tilskud i form af rejse- og opholdsudgifter til danske forskere, der ønsker at gennemføre et forskningsophold ved en CAS-institution. Aftalen omfatter kun det naturvidenskabelige og teknologiske område. Formålet med aftalen er at…

01.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/10: Informationsvirksomhed om rummet 2010

Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde giver Forsknings- og Innovationsstyrelsen støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi. Der er i alt 300.000 kr. til uddeling i 2010. Ansøgningsfristerne er 1. april og 1. oktober 2010.Se hele opslaget på følgende direkte…

01.10.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/10: Forskningsmidler fra Carlsbergfondet

Carlsbergfondet yder støtte til grundvidenskabelig forskning inden for bl.a. naturvidenskab. Tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter falder uden for Carlsbergfondets rammer. Ansøgninger vedrørende uddannelse, herunder studierejser, kursusophold o.l., vil ikke blive taget i betragtning.Carlsbergfondet yder ikke bevilling til…

30.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 30/9: Søg om støtte til dansk-fransk forsknings- og universitetssamarbejde

Den franske Ambassade indkalder ansøgninger om støtte til dansk-fransk forsknings- og universitetssamarbejde i 2011.

29.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Jacob Friis Sherson i Videnskabens verden på P1

Nutidens computere vil minde om fortidens hulkort, når vi får kvantecomputere. Deres regnekraft er bygget af atomer og de kan løse komplicerede opgaver som at hacke alverdens bankkoder. Og nu er de kommet et stort skridt nærmere. Jacob Friis Sherson m.fl. interviewes i Videnskabens Verden.

29.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny dekan for Naturvidenskab og Teknologi

Brian Bech Nielsen er ansat som ny dekan ved Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi. Brian Bech Nielsen kommer fra en stilling som professor og institutleder på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

27.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Christoffer Karoff på videnskab.dk og i DR Aftenshowet

Varsel om kraftige solstorme er en storm i et glas vand. Christoffer Karoff, Institut for Fysik og Astronomi, på videnskab.dk og i DR Aftenshowet

24.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 24/9: COST, dækning af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i møder

Formålet med COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) er at fremme europæisk forskningssamarbejde – primært inden for grundforskning og almennyttig forskning. Denne europæiske ramme giver mulighed for en fleksibel opsætning af forskernetværk, kaldet 'aktioner'. I disse aktioner sker der en koordinering af…

15.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 15/9: ESF Research Conferences 2012 – Call for Conference Proposals

European Science Foundation indkalder nu forslag til temaer til konferencer, som organisationen planlægger at støtte i 2012 inden for rammerne af ESF Conferences Scheme. Indkaldelsen henvender sig til fremstående europæiske forskere, som indbydes til at fremsætte forslag til temaer inden for områderne Molecular Biology+, Interdisciplinary…

13.09.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris 2010: Hans Kjeldsen

Instituttet ønsker Hans Kjeldsen tillykke og takker for en fremragende indsats. Hans Kjeldsen formår gang på gang at begejstre sine studerende og scorer karakteren ”meget god” i otte ud af ti evalueringer. Det skyldes ikke mindst en engageret underviser, der tager sin seneste forskning med ind i undervisningslokalet – og altid gør en ekstra…

10.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/9: VILLUM FONDEN postdoc stipendier

Med ansøgningsfrist fredag den 10. september 2010 opslås et antal individuelle VILLUM Postdoc stipendier. Stipendierne kan søges af yngre danske forskere med henblik på fortsættelse af deres forskning efter ph.d.-graden ved en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution.  Individuelle ansøgninger på dansk eller engelsk skal…

10.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/9: Aarhus Universitets Forskningsfond 'Overgang fra ph.d. til postdoc' og 'Publikationer'

Aarhus Universitets Forskningsfond indkalder ansøgninger med henblik på at fastholde og tiltrække de bedste forskningstalenter og at yde støtte til større udgivelser af forskningsarbejder, monografier, antologier osv. Deadline er 10. september 2010. Overgang fra ph.d. til postdocPublikationer Se opslag og ansøgningsprocedure på…

10.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/9: Aarhus Universitets Forskningsfond 'Styrket internationalisering af ph.d.-uddannelserne ved AU'

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) yder støtte til internationalisering af ph.d.-uddannelserne ved Aarhus Universitet. Ansøgningsfristen er 10. september 2010. Der kan søges støtte til følgende formål: 3.A Rekruttering af udenlandske forskertalenter til ph.d.-studier ved Aarhus Universitet. Bemærk at ansøgninger kun kan indsendes af…

06.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 6/9: Indkaldelse af ansøgninger til innovationskonsortier

Rådet for Teknologi og Innovation indkalder ansøgninger om støtte til innovationskonsortier. Der er ansøgningsfrist mandag den 6. september 2010 kl. 15. Innovationskonsortier er en ramme for samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og almennyttige rådgivnings- og videnspredningsparter. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i et fælles…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion

Information om støttemuligheder og formkrav gældende for perioden 1. juli 2010 til 31. december 2010. Hovedansøgningsfrist: 1. september 2010 kl. 22.00. Der er løbende ansøgningsfrist på ansøgning af midler til 'Forberedelse af internationale ansøgninger (START)'. Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning baseret på forskernes egne…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers

Information om støttemuligheder gældende for perioden 1. juli 2010 - 31. december 2010. Hovedansøgningsfrist: 1. september 2010. Løbende ansøgningsfrist på ansøgning af midler til 'Forslag til Instrumentcentre' inden for opslagets gyldighedsperiode. Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter forskning baseret på forskernes egne initiativer inden for og…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: COWIfonden støtter bl.a. forskningsprojekter, gæsteprofessorater, konferencer mm.

COWIfonden yder støtte til følgende under forudsætning af, at det støttede har en blivende værdi for dansk ingeniørvirksomhed: Forsknings- og udviklingsprojekter Gæsteprofessorater Videnskabelige publikationer og lærebøger Konferencer, symposier o. lign. Særlige udgifter i forbindelse med videregående universitetsstudier efter kandidateksamen…

01.09.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/9: Virkemidlet 'åbne midler' ved Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Rådet for Teknologi og Innovation indkalder ansøgningen til virkemidlet 'åbne midler'. Der er ansøgningsfrist den 1. september 2010. Der er i alt ca. 20 mio. kr. i 2010. De åbne midler har til formål at styrke samspillet mellem videninstitutioner (fx universiteter) og virksomheder om forskning,…

Viser resultater 401 til 450 ud af 508

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste