Nyheder

Nyheder

14.06.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Workshop 7/6 eller 14/6: Skriv succesfulde ansøgninger

Forskningsstøtteenheden holder jævnligt workshops omkring det at skrive fondsansøgninger. Er du ny i ansøgningsskrivningens kunst er der jævnligt workshops om hvordan man skriver en succesfuld ansøgning. For de mere erfarne ansøgere afholder vi workshops, der er specifikt rettet mod enkelte bevillingsgivere. Forskningsstøtteenheden deltager også…

10.06.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Jørgen Christensen-Dalsgaard i Videnskabens Verden på DR

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard. Fysik og Astronomi, fortæller i P1-programmet Videnskabens Verden på DR den 17. maj 2011 om Aarhus-astronomernes analyse af de nyeste målinger fra NASAs satellit Kepler som er i stand til at afsløre præcist hvilke energiprocesser der finder sted inde i kernen af kæmpestjerner. De nye målinger viser, at der…

10.06.2011 | imported:phys.au.dk:5:Ansatte, imported:phys.au.dk:20:Nyhed, imported:phys.au.dk:24:Personale

Ny lektor i astronomi

Frank Grundahl er blevet ansat som lektor på Institut for Fysik og Astronomi pr. 1. april 2011.

07.06.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk møde 7/6: Mulighederne i FP7 inden for nanovidenskab, produktionsteknologi m.m.

Få overblik over mulighederne i FP7 inden for nanovidenskab, produktionsteknologi og energieffektivitet i bygninger Teknologisk Institut holder i samarbejde med EuroCenter under Forsknings- og Innovationsstyrelsen et informationsarrangement den 7. juni 2011 om mulighederne inden for tre programmer i FP7: Nanovidenskab, materialer og nye…

06.06.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Dansk-ledet forskergruppe har et fast greb om antistof

Gåden om antistof er kommet et skridt nærmere sin løsning. Det er lykkedes en international forskergruppe på CERN, med fysiker Jeffrey Hangst fra Aarhus Universitet i spidsen, at fastholde antibrintatomer i mere end 15 minutter, længe nok til at de når deres grundtilstand. Det er det hidtil længste tidsrum, nogen har kunnet fastholde et neutralt…

31.05.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk møde 31/5: Informationsmøde om energitemaet i FP7

Informationsmøder i Aarhus og København om Energiteamet i FP7 Forsknings- og Innovationsstyrelsens EuroCenter indbyder til halvdagsmøder om Energitemaet  under EU's 7. rammeprogram (FP7). Her går erhvervsfolk og forskere sammen for at løse en specifik problemstilling. Der er stor fokus på vedvarende energikilder, energieffektivitet og…

30.05.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ph.D.-pris til Christian Bruun Madsen

Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris blev fredag 27. maj 2011 uddelt til syv talentfulde ph.d.-forskere Aarhus Universitet. Tre af prismodtagerne kommer fra Science and Technology.

30.05.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Flemming Besenbacher tildelt Aarhus Universitets fornemste pris

Aarhus Universitet tildelte fredag 27. maj 2011 en af Danmarks ældste og fornemste priser, Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris, til professor Flemming Besenbacher, iNANO.

26.05.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Philip Hofmann tildelt Gaede-prisen 2011

Professor Philip Hofmann, Institut for Fysik og Astronomi og iNANO, Aarhus Universitet, er af Deutsche Vakuumgesellschaft blevet tildelt Gaede-prisen 2011. Han modtager prisen for sit pionérarbejde inden for todimensionelle elektronsystemer med stærk spin-orbit interaktion.

Forskere fra AU og DTU viser at partikler fra rummet skaber skydække

15.05.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Forskere fra AU og DTU viser at partikler fra rummet skaber skydække

Nyt input til FNs klimamodel: Lektor Ulrik Ingerslev Uggerhøj, Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, har – sammen med blandt andet Jens Olaf Pepke Pedersen og Martin Bødker Enghoff fra DTU Space – med et nyt eksperiment direkte påvist at kosmisk stråling kan skabe små svævende partikler – såkaldte aerosoler – i atmosfæren. Dermed underbygger de…

12.05.2011 |

Fysikshow - Danmarks bedste scienceshow

Ved hjælp af syngende metalstænger og svævende bolde udbreder Science and Technology’s Fysikshow glæden ved naturvidenskab. Og de er Danmarks bedste til det.

10.05.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Hædersgave til forskere inden for partikelterapi

Niels Bassler, seniorforsker ved Institut for Fysik og Astronomi, har sammen med afdelingsfysiker Jørgen Petersen, Afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Universitetshospital, modtaget Professor Carl Krebs's fødselsdagslegat 2011. Legatet gives som en særlig hæder til de to fysikere for deres pionérindsats og forskning inden for partikelterapi.

10.05.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 10/5: Stategisk forskning 2011 - Bæredygtig energi og miljø

Det Strategiske Forskningsråd indkalder fase 1-ansøgninger om støtte til forskning inden for: Energi og miljø - Fremtidens energisystemer Konkurrencedygtige miljøteknologier Klima og klimatilpasning Frist 10/5 Se opslag på fi.dk

04.05.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 4/5: SPIR 2011 - Stategic Platforms for Innovation and Research

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation indkalder fase 1-ansøgninger om støtte til forskning og innovation inden for: Intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi Frist 4. maj 2011Se link til direkte opslag på fi.dk  

04.05.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 4/5: Lundbeckfonden, naturvidenskabelige projekter 2011

Naturvidenskabelige projektansøgninger, Lundbeckfonden: Uddelingerne af naturvidenskabelige bevillinger foretages én gang årligt under medvirken af en international videnskabelig bedømmelseskomité. Deadline for ansøgningsfrist vedr. naturvidenskabelige projekter i 2011 er: Tirsdag den 4. maj 2011 kl. 12:00 Ansøgere, der har indsendt ansøgning…

01.05.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/5: VILLUM KANN RASMUSSEN blokstipendier

Med ansøgningsfrist den 1. maj 2011 opslås et antal VILLUM KANN RASMUSSEN blokstipendier.?? Stipendierne kan søges af etablerede seniorforskere, som udøver forskningsledelse ved et dansk universitet, til ansættelse af yngre danske eller udenlandske forskere som postdoc ved deres forskningsgruppe med henblik på en varig styrkelse af…

29.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/4: Strategisk forskning 2011 - Uddannelse og kreativitet

Det Strategiske Forskningsråd indkalder fase 1-ansøgninger om støtte til forskning inden for:Uddannelsesforskning og professionsuddannelsernes arbejdsfelt Frist 29. april 2011 Se opslaget på fi.dk

28.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 28/4: Det Strategiske Forskningsråd, Strategisk Forskning 2011 - Strategiske vækstteknologier

Det Strategiske Forskningsråd indkalder fase 1-ansøgninger om støtte til forskning inden for: Nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi Intelligente samfundsløsninger Frist 28. april 2011 Se opslag på fi.dk

27.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 27/4: Aarhus Universitets Forskningsfonds gæsteforskerpulje (copy 1)

Ansøgningerne skal udfyldes elektronisk på AU's selvbetjening mit.au.dk Løbende ansøgningsfrist, se nedenfor. Lise Poulsen, Aarhus Universitet, Ledelsessekretariatet, Bygning 1431, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C (tlf. 8942 1140) skal have modtaget den udskrevne og underskrevne ansøgning sammen med diverse bilag senest kl. 12 den anførte…

11.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 11/4: Instrumentcentre for CERN, ESO og ESRF

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (FNU) indkalder ansøgninger om støtte til de tre instrumentcentre NICE (CERN), IDA (ESO) og DANSYNC/DANSCATT (ESRF) for perioden 2012. Se detaljer på følgende direkte link til opslaget på fi.dk.

t astronomerne kan dissekere stjernerne er muliggjort fordi forskerholdet bag Keplersatellitten har lokaliseret overfladevibrationer fra bølger som trænger helt ind i den inderste kerne af stjernerne. På billedet ses et eksempel de indre bølger som får overfladen af stjernerne til at vibrere.

08.04.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Astronomer dissekerer stjernernes indre

Astronomer fra Aarhus Universitet kan med de nyeste målinger fra Keplersatellitten afsløre præcist hvilke energiprocesser, der finder sted i kernen af kæmpestjerner. De nye målinger viser, at der kan være stor forskel på de indre forhold på to stjerner, som i det ydre ellers ser helt ens ud. Den nye sensationelle viden har resulteret i…

Flemming Besenbacher kommende formand for Carlsbergfondet

06.04.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Flemming Besenbacher kommende formand for Carlsbergfondet

Professor Flemming Besenbacher, centerleder for iNANO, Aarhus Universitet, blev på et møde i Carlsbergfondets direktion den 31. marts 2011 valgt som formand med virkning fra 1. januar 2012.

01.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/4: Niels Bohr Legatet

Niels Bohr Legatet formål er at støtte sådanne formål, der falder ind under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs virkeområde, hvilket primært er grundforskning inden for naturvidenskab og humaniora. Ansøgninger forudsætter en kandidatgrad.Budget: Ca. 10.000 kr. pr. legatOverheads: Fonden giver ikke overhead. Gå til:…

01.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/4: Informationsvirksomhed om rummet 2011

Forsknings- og Innovationsstyrelsen giver støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi. Se direkte link til opslag på fi.dk.Husk kopi af ansøgning til videnskabelig koordinator.

01.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/4: Netværk for Kvinder i Fysiks talentpris 2011

Netværk for Kvinder i Fysiks talentpris – KIF-prisen – 2011A. FormålKIF-prisen uddeles for at skabe opmærksomhed omkring kvinders betydning forfysikkens udvikling. Prisen skal opmuntre og støtte unge kvindelige fysikere tilat fortsætte deres videnskabelige karriere efter kandidatgraden og videre eftererhvervelse af ph.d.-graden, og/eller at gøre…

31.03.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

1,7 millioner til avanceret vindmåler

Per Nørnberg, Geologisk Institut, Aarhus Universitet er af VILLUM FONDEN bevilget 1,7 millioner kr. til indkøb og opbygning af et kombineret todimensionelt Laser-Doppler og Phase Doppler Anemometer. Det er et instrument, som kan bestemme vindhastighed i to dimensioner og bestemme størrelsen af de partikler, der passerer i vinden.

18.03.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 18/3: Larger strategic projects, Danida Fellowship Centre

Within the framework of Danish development assistance, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark invites applications for research grants related to development research. The objective of the support is to generate knowledge in order to promote the overall objective of the Danish development assistance to reduce poverty and support…

Illustration: Max Planck Institut, München

18.03.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Atompincet i medierne

Jacob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, og hans kolleger fra Max Planck Instituttet i München står bag et kæmpe gennembrud i udviklingen af potente kvantecomputere, og det har i høj grad vakt mediernes interesse, bl.a. Ingeniøren, videnskab.dk, JP, Politiken og DR.

17.03.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/3: International Research Staff Exchange Scheme (IRSES, FP7)

Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag om IRSES (International forskerudviklingsprogram) med ansøgningsfrist den 17. marts 2011 kl. 17:00. Se følgende link under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Postdoc i kvantefysik Jacob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi

17.03.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny forskning: superpincet griber fat i et enkelt atom

Jacob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, og hans kolleger fra Max Planck Instituttet i München har skabt en uhyre præcis pincet, der kan gribe fat i ét atom - et kæmpe gennembrud i udviklingen af potente kvantecomputere.

01.03.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ultrakorte laserpulser skriver hologrammer med rekordhøj opløsning

Ny forskning har skabt højopløste, computergenererede eflektionshologrammer med tre-dimensionelle effekter skrevet direkte på overfladen af en siliciumkrystal

01.03.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/3: New COST Actions open for Danish participation

30 nye COST aktioner indenfor alle videnskabsområder er nu åbne for dansk deltagelse. Ansøgningsfrist 1. marts 2011. På COSTs styregruppemøde i Rom den 1. og 2. december 2010 blev der godkendt 30 nye COST aktioner indenfor alle videnskabsområder. COST programmet (Europen Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) støtter…

17.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/2: Samfinansiering af regionale, nationale og internationale forskermobilitetsprogrammer (COFUND, FP7)

Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag om COFUND (samfinansiering af regionale, nationale og internationale forskermibilitetsprogrammer) med ansøgningsfrist den 17. februar 2011 kl. 17:00. Se følgende link under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

11.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 11/2: Individual PhD and postdoc applications, Danida Fellowship Centre

Within the framework of Danish development assistance, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark invites applications for research grants related to development research. The objective of the support is to generate knowledge in order to promote the overall objective of the Danish development assistance to reduce poverty and support…

10.02.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny lektor forsker i ultrakolde atomer

Jan Arlt blev ansat som lektor på Institut for Fysik og Astronomi i marts 2010. Han har for nylig været med til at påvise, at ikke-magnetiske atomer i en ultrakold gas-sky, et såkaldt Bose-Einstein-kondensat, spontant danner mønstre, som kan minde om ringe i et glas vand, ved at samle sig og blive magnetiske. Forskningsresultaterne blev publiceret…

09.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 9/2: ERC Advanced Grants

Europa-Kommissionen har offentliggjort opslaget til en ny runde inden for IDEAS programmet. Denne indkaldelse vedrører Advanced Investigators Grant. Ansøgningsfrist: den 9. februar 2011. Gå til følgende link for mere information fi.dk.Kontakt venligst Marianne Sodemann, hvis du overvejer at søge.

08.02.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Deltag i Studiemiljø2011 og få indflydelse på dit studiemiljø

I de kommende uger gennemføres en omfattende undersøgelse af studiemiljøet på Aarhus Universitet. Alle studerende vil på deres studiemail få tilsendt et link til et spørgeskema, som de kan besvare. Hold derfor øje med din mail! Ved at deltage i Studiemiljø2011 kan du få din stemme hørt og få indflydelse på dit studiemiljø.

03.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/2: Aarhus Universitets Forskningsfond, overgang fra ph.d. til postdoc

Formålet er at fastholde og tiltrække de bedste forskningstalenter. Hovedvejledere for fremragende ph.d.-studerende, som forventes at indlevere deres ph.d.-afhandling til bedømmelse inden for normeret tid (excl. sygdom og orlov) kan søge. Se mere information på siden http://www.au.dk/auff.

03.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/2: Aarhus Universitets Forskningsfond, publikationer

Der kan søges om støtte til større udgivelser af forskningsarbejder, monografier, antologier etc., som det anses for at være af særlig betydning at få udgivet i bogform. Der skal ikke medsendes manuskripter. Disse vil eventuelt efterfølgende blive rekvireret. Ansøgningerne vil blive behandlet af en særlig publikationskomité, som er nedsat af…

03.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/2: Aarhus Universitets Forskningsfond. Rekruttering af udenlandske forskertalenter til ph.d.-studier ved AU.

Formålet er at tiltrække et stigende antal højt kvalificerede udenlandske ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Der stilles midler til rådighed for den udenlandske kandidats ophold ved Aarhus Universitet i én til tre måneder. I denne periode skal der foretages en kvalitativ vurdering af den potentielle udenlandske ansøger til ph.d.-studier…

03.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/2: Aarhus Universitets Forskningsfond. Ophold ved AU for ph.d.-studerende indskrevet ved et udenlandsk universitet

Formålet er at styrke internationaliseringen ved ph.d.-skolerne på Aarhus Universitet gennem etablering af forskningssamarbejde med udenlandske ph.d.-studerende i tre til seks måneder. Under dette ophold kan den udenlandske ph.d.-studerende deltage i forskningssamarbejde, ph.d.-kurser, sommerskoler og workshops, arbejde i laboratoriet og/eller…

03.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/2: Aarhus Universitets Forskningsfond. Udlandsophold for ph.d.-studerende indskrevet ved AU.

Formålet med udlandsophold for ph.d.-studerende ved Aarhus Universiteter er at støtte udenlandsophold af en varighed på mellem tre til tolv sammenhængende måneder. Under dette ophold kan den ph.d.-studerende deltage i forskningssamarbejde, feltarbejde, ph.d.-kurser, sommerskoler og workshops, arbejde i laboratoriet og/eller skrive på …

01.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/2: Tipsmidler til forskning og forskningsformidling

Videnskabsministeriets tips– og lottomidler: Der kan søges støtte til konkrete projekter inden for forskning. Der vil blive lagt særlig vægt på projekter vedrørende forskningsformidling. Ansøgningsfrist 1. februar 2011. Find ansøgningsskema på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmesideLæs mere om, hvordan du søger

25.01.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 25/1: Interessetilkendegivelse for højteknologiske projekter

Et højteknologisk projekt er et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og en eller flere offentlige forskningsinstitutioner. Projektets mål er inden for en nærmere fastsat tidshorisont efter bevillingsperiodens udløb at fremstille et helt nyt produkt eller en helt ny generation af produkter ved hjælp af højteknologi. For at kunne nå…

Credits: NASA

14.01.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Christoffer Karoff i TV2 Østjylland

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, lektor Hans Kjeldsen og postdoc Christoffer Karoff ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, har en vigtig andel i opdagelsen af en helt ny planet. Christoffer Karoff var i den forbindelse i nyhederne på TV2 Østjylland

12.01.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Fornem udnævnelse til Flemming Besenbacher

Flemming Besenbacher er blevet udnævnt til Fellow of the American Physical Society (APS) for "bidrag til forståelsen af atomare processer på faste overflader, hvilket har ført til flere gennembrud inden for katalyse og nanoteknologi." Udnævnelsen er en fornem hædersbevisning, der vidner om stor anerkendelse blandt hans faglige ligemænd.

12.01.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 12/1: Puljemidler til Forskningens Døgn 2011

Planlægger du at blive arrangør på Forskningens Døgn 2011? Så kan du frem til den 12. januar 2011 kl. 12 søge om puljemidler til dit arrangement. Gå til følgende link for mere information: fi.dk.Husk at aflevere en kopi af din ansøgning til Marianne Sodemann.

11.01.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Stjerne-forskning afslører ny planet på størrelse med jorden

Aarhus-astronomerne er eksperter i at studere stjerner. Og i jagten på exo-planeter – planeter der kredser om andre stjerner – er studiet af stjernerne afgørende for den viden, astronomerne kan få om fjerne planeter hundreder af lysår borte. Dermed har de århusianske stjerneforskere en vigtig andel i, at NASA i dag kan offentliggøre opdagelsen af…

06.01.2011 | imported:phys.au.dk:5:Ansatte

IFA inviterer til afskedsreception (copy 1)

Den 31. januar 2011 fratræder Liv Vego sin stilling som bibliotekar ved Instituttet for at nyde sit otium.Vi vil gerne markere Livs fratrædelse ved at indbyde alle medarbejdere til receptiontirsdag den 25. januar 2011 kl. 14.30i Fysisk Kantine, hvor Instituttet er vært ved en reception.Ruth Laursen og Jes Madsen

Viser resultater 401 til 450 ud af 553

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste