Nyheder

Nyheder

28.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 28/4: Det Strategiske Forskningsråd, Strategisk Forskning 2011 - Strategiske vækstteknologier

Det Strategiske Forskningsråd indkalder fase 1-ansøgninger om støtte til forskning inden for: Nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi Intelligente samfundsløsninger Frist 28. april 2011 Se opslag på fi.dk

27.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 27/4: Aarhus Universitets Forskningsfonds gæsteforskerpulje (copy 1)

Ansøgningerne skal udfyldes elektronisk på AU's selvbetjening mit.au.dk Løbende ansøgningsfrist, se nedenfor. Lise Poulsen, Aarhus Universitet, Ledelsessekretariatet, Bygning 1431, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C (tlf. 8942 1140) skal have modtaget den udskrevne og underskrevne ansøgning sammen med diverse bilag senest kl. 12 den anførte…

11.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 11/4: Instrumentcentre for CERN, ESO og ESRF

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers (FNU) indkalder ansøgninger om støtte til de tre instrumentcentre NICE (CERN), IDA (ESO) og DANSYNC/DANSCATT (ESRF) for perioden 2012. Se detaljer på følgende direkte link til opslaget på fi.dk.

t astronomerne kan dissekere stjernerne er muliggjort fordi forskerholdet bag Keplersatellitten har lokaliseret overfladevibrationer fra bølger som trænger helt ind i den inderste kerne af stjernerne. På billedet ses et eksempel de indre bølger som får overfladen af stjernerne til at vibrere.

08.04.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Astronomer dissekerer stjernernes indre

Astronomer fra Aarhus Universitet kan med de nyeste målinger fra Keplersatellitten afsløre præcist hvilke energiprocesser, der finder sted i kernen af kæmpestjerner. De nye målinger viser, at der kan være stor forskel på de indre forhold på to stjerner, som i det ydre ellers ser helt ens ud. Den nye sensationelle viden har resulteret i…

Flemming Besenbacher kommende formand for Carlsbergfondet

06.04.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Flemming Besenbacher kommende formand for Carlsbergfondet

Professor Flemming Besenbacher, centerleder for iNANO, Aarhus Universitet, blev på et møde i Carlsbergfondets direktion den 31. marts 2011 valgt som formand med virkning fra 1. januar 2012.

01.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/4: Niels Bohr Legatet

Niels Bohr Legatet formål er at støtte sådanne formål, der falder ind under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs virkeområde, hvilket primært er grundforskning inden for naturvidenskab og humaniora. Ansøgninger forudsætter en kandidatgrad.Budget: Ca. 10.000 kr. pr. legatOverheads: Fonden giver ikke overhead. Gå til:…

01.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/4: Informationsvirksomhed om rummet 2011

Forsknings- og Innovationsstyrelsen giver støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi. Se direkte link til opslag på fi.dk.Husk kopi af ansøgning til videnskabelig koordinator.

01.04.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/4: Netværk for Kvinder i Fysiks talentpris 2011

Netværk for Kvinder i Fysiks talentpris – KIF-prisen – 2011A. FormålKIF-prisen uddeles for at skabe opmærksomhed omkring kvinders betydning forfysikkens udvikling. Prisen skal opmuntre og støtte unge kvindelige fysikere tilat fortsætte deres videnskabelige karriere efter kandidatgraden og videre eftererhvervelse af ph.d.-graden, og/eller at gøre…

31.03.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

1,7 millioner til avanceret vindmåler

Per Nørnberg, Geologisk Institut, Aarhus Universitet er af VILLUM FONDEN bevilget 1,7 millioner kr. til indkøb og opbygning af et kombineret todimensionelt Laser-Doppler og Phase Doppler Anemometer. Det er et instrument, som kan bestemme vindhastighed i to dimensioner og bestemme størrelsen af de partikler, der passerer i vinden.

18.03.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 18/3: Larger strategic projects, Danida Fellowship Centre

Within the framework of Danish development assistance, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark invites applications for research grants related to development research. The objective of the support is to generate knowledge in order to promote the overall objective of the Danish development assistance to reduce poverty and support…

Illustration: Max Planck Institut, München

18.03.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Atompincet i medierne

Jacob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, og hans kolleger fra Max Planck Instituttet i München står bag et kæmpe gennembrud i udviklingen af potente kvantecomputere, og det har i høj grad vakt mediernes interesse, bl.a. Ingeniøren, videnskab.dk, JP, Politiken og DR.

17.03.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/3: International Research Staff Exchange Scheme (IRSES, FP7)

Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag om IRSES (International forskerudviklingsprogram) med ansøgningsfrist den 17. marts 2011 kl. 17:00. Se følgende link under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Postdoc i kvantefysik Jacob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi

17.03.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny forskning: superpincet griber fat i et enkelt atom

Jacob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, og hans kolleger fra Max Planck Instituttet i München har skabt en uhyre præcis pincet, der kan gribe fat i ét atom - et kæmpe gennembrud i udviklingen af potente kvantecomputere.

01.03.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ultrakorte laserpulser skriver hologrammer med rekordhøj opløsning

Ny forskning har skabt højopløste, computergenererede eflektionshologrammer med tre-dimensionelle effekter skrevet direkte på overfladen af en siliciumkrystal

01.03.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/3: New COST Actions open for Danish participation

30 nye COST aktioner indenfor alle videnskabsområder er nu åbne for dansk deltagelse. Ansøgningsfrist 1. marts 2011. På COSTs styregruppemøde i Rom den 1. og 2. december 2010 blev der godkendt 30 nye COST aktioner indenfor alle videnskabsområder. COST programmet (Europen Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) støtter…

17.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 17/2: Samfinansiering af regionale, nationale og internationale forskermobilitetsprogrammer (COFUND, FP7)

Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag om COFUND (samfinansiering af regionale, nationale og internationale forskermibilitetsprogrammer) med ansøgningsfrist den 17. februar 2011 kl. 17:00. Se følgende link under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

11.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 11/2: Individual PhD and postdoc applications, Danida Fellowship Centre

Within the framework of Danish development assistance, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark invites applications for research grants related to development research. The objective of the support is to generate knowledge in order to promote the overall objective of the Danish development assistance to reduce poverty and support…

10.02.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ny lektor forsker i ultrakolde atomer

Jan Arlt blev ansat som lektor på Institut for Fysik og Astronomi i marts 2010. Han har for nylig været med til at påvise, at ikke-magnetiske atomer i en ultrakold gas-sky, et såkaldt Bose-Einstein-kondensat, spontant danner mønstre, som kan minde om ringe i et glas vand, ved at samle sig og blive magnetiske. Forskningsresultaterne blev publiceret…

09.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 9/2: ERC Advanced Grants

Europa-Kommissionen har offentliggjort opslaget til en ny runde inden for IDEAS programmet. Denne indkaldelse vedrører Advanced Investigators Grant. Ansøgningsfrist: den 9. februar 2011. Gå til følgende link for mere information fi.dk.Kontakt venligst Marianne Sodemann, hvis du overvejer at søge.

08.02.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Deltag i Studiemiljø2011 og få indflydelse på dit studiemiljø

I de kommende uger gennemføres en omfattende undersøgelse af studiemiljøet på Aarhus Universitet. Alle studerende vil på deres studiemail få tilsendt et link til et spørgeskema, som de kan besvare. Hold derfor øje med din mail! Ved at deltage i Studiemiljø2011 kan du få din stemme hørt og få indflydelse på dit studiemiljø.

03.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/2: Aarhus Universitets Forskningsfond, overgang fra ph.d. til postdoc

Formålet er at fastholde og tiltrække de bedste forskningstalenter. Hovedvejledere for fremragende ph.d.-studerende, som forventes at indlevere deres ph.d.-afhandling til bedømmelse inden for normeret tid (excl. sygdom og orlov) kan søge. Se mere information på siden http://www.au.dk/auff.

03.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/2: Aarhus Universitets Forskningsfond, publikationer

Der kan søges om støtte til større udgivelser af forskningsarbejder, monografier, antologier etc., som det anses for at være af særlig betydning at få udgivet i bogform. Der skal ikke medsendes manuskripter. Disse vil eventuelt efterfølgende blive rekvireret. Ansøgningerne vil blive behandlet af en særlig publikationskomité, som er nedsat af…

03.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/2: Aarhus Universitets Forskningsfond. Rekruttering af udenlandske forskertalenter til ph.d.-studier ved AU.

Formålet er at tiltrække et stigende antal højt kvalificerede udenlandske ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet. Der stilles midler til rådighed for den udenlandske kandidats ophold ved Aarhus Universitet i én til tre måneder. I denne periode skal der foretages en kvalitativ vurdering af den potentielle udenlandske ansøger til ph.d.-studier…

03.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/2: Aarhus Universitets Forskningsfond. Ophold ved AU for ph.d.-studerende indskrevet ved et udenlandsk universitet

Formålet er at styrke internationaliseringen ved ph.d.-skolerne på Aarhus Universitet gennem etablering af forskningssamarbejde med udenlandske ph.d.-studerende i tre til seks måneder. Under dette ophold kan den udenlandske ph.d.-studerende deltage i forskningssamarbejde, ph.d.-kurser, sommerskoler og workshops, arbejde i laboratoriet og/eller…

03.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 3/2: Aarhus Universitets Forskningsfond. Udlandsophold for ph.d.-studerende indskrevet ved AU.

Formålet med udlandsophold for ph.d.-studerende ved Aarhus Universiteter er at støtte udenlandsophold af en varighed på mellem tre til tolv sammenhængende måneder. Under dette ophold kan den ph.d.-studerende deltage i forskningssamarbejde, feltarbejde, ph.d.-kurser, sommerskoler og workshops, arbejde i laboratoriet og/eller skrive på …

01.02.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 1/2: Tipsmidler til forskning og forskningsformidling

Videnskabsministeriets tips– og lottomidler: Der kan søges støtte til konkrete projekter inden for forskning. Der vil blive lagt særlig vægt på projekter vedrørende forskningsformidling. Ansøgningsfrist 1. februar 2011. Find ansøgningsskema på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmesideLæs mere om, hvordan du søger

25.01.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 25/1: Interessetilkendegivelse for højteknologiske projekter

Et højteknologisk projekt er et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og en eller flere offentlige forskningsinstitutioner. Projektets mål er inden for en nærmere fastsat tidshorisont efter bevillingsperiodens udløb at fremstille et helt nyt produkt eller en helt ny generation af produkter ved hjælp af højteknologi. For at kunne nå…

Credits: NASA

14.01.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Christoffer Karoff i TV2 Østjylland

Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, lektor Hans Kjeldsen og postdoc Christoffer Karoff ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, har en vigtig andel i opdagelsen af en helt ny planet. Christoffer Karoff var i den forbindelse i nyhederne på TV2 Østjylland

12.01.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Fornem udnævnelse til Flemming Besenbacher

Flemming Besenbacher er blevet udnævnt til Fellow of the American Physical Society (APS) for "bidrag til forståelsen af atomare processer på faste overflader, hvilket har ført til flere gennembrud inden for katalyse og nanoteknologi." Udnævnelsen er en fornem hædersbevisning, der vidner om stor anerkendelse blandt hans faglige ligemænd.

12.01.2011 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 12/1: Puljemidler til Forskningens Døgn 2011

Planlægger du at blive arrangør på Forskningens Døgn 2011? Så kan du frem til den 12. januar 2011 kl. 12 søge om puljemidler til dit arrangement. Gå til følgende link for mere information: fi.dk.Husk at aflevere en kopi af din ansøgning til Marianne Sodemann.

11.01.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Stjerne-forskning afslører ny planet på størrelse med jorden

Aarhus-astronomerne er eksperter i at studere stjerner. Og i jagten på exo-planeter – planeter der kredser om andre stjerner – er studiet af stjernerne afgørende for den viden, astronomerne kan få om fjerne planeter hundreder af lysår borte. Dermed har de århusianske stjerneforskere en vigtig andel i, at NASA i dag kan offentliggøre opdagelsen af…

06.01.2011 | imported:phys.au.dk:5:Ansatte

IFA inviterer til afskedsreception (copy 1)

Den 31. januar 2011 fratræder Liv Vego sin stilling som bibliotekar ved Instituttet for at nyde sit otium.Vi vil gerne markere Livs fratrædelse ved at indbyde alle medarbejdere til receptiontirsdag den 25. januar 2011 kl. 14.30i Fysisk Kantine, hvor Instituttet er vært ved en reception.Ruth Laursen og Jes Madsen

05.01.2011 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Aarhusfysikere skal udvikle ny, billig solcelle med høj effektivitet

Brian Bech Nielsen og Arne Nylandsted modtager 18,9 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd, Videnskabsministeriet, til at skabe fundamentet for udviklingen af en helt ny type solcelle der meget effektivt omdanner sollys til elektricitet og er billig at producere.

31.12.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Løbende frist: Knud Højgaards Fond, bl.a. støtte til ph.d.-studerendes rejser

Knud Højgaards Fond er stiftet af civilingeniør Knud Højgaard i 1944 med det formål at yde støtte til fremme af bl.a. videnskabelige formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. For studerende gælder…

Jeffrey Hangst, Institut for Fysik og Astronomi

27.12.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Physics World kårer 'Fastholdelse af antistof' som årets forskningsgennembrud

Jeffrey Hangst, Fysik og Astronomi og hans team har i flg. tidsskriftet Physics World skabt det vigtigste forskningsresultat i 2010 inden for fysik.

27.12.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Ung Eliteforsker-bevilling til Nikolaj Zinner

16 unge eliteforskere fra Aarhus Universitet har fået de eftertragtede trin 1-bevillinger fra Det Frie Forskningsråds nye forskerkarriere-program Sapere Aude. Postdoc Nikolaj Zinner, Institut for Fysik og Astronomi, er én af dem.

© 2010 Helge Knudsen

27.12.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

RIKEN Research fremhæver IFA-CERN arbejde

RIKEN Research har valgt et IFA forskningsarbejde som highlight 2010. Det drejer sig om et arbejde af Helge Knudsen, Ulrik Uggerhøj, Hans-Peter E. Kristiansen og Mikkel D. Lund (Institut for Fysik og Astronomi) i samarbejde med forskere i Japan, England og Ungarn. Arbejdet viser, at kollisioner mellem antiprotoner og molekyler afviger fra…

20.12.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Foredrag med Lene Vestergaard Hau, Harvard University

Mandag den 20. december 2010, kl. 13.15 holder professor Lene Vestergaard Hau fra Harvard School of Engineering and Applied Physics/Hau Lab, Harvard University, Cambridge, USA, et foredrag med titlen: 'Quantum Control of Light and Matter…From the Macroscopic to Nanoscale'.

20.12.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Regnekraft for millioner til Århus-forskere

7,65 millioner til indkøb af ny hardware. Det er hvad Centre for Scientific Computing (CSC-AA) på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, har fået en bevilget i år. Centret stiller superstærk regnekraft til rådighed for forskere på Aarhus Universitet.

15.12.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 15/12: Lundbeckfondens Junior Group Leader Fellowship

Lundbeckfonden indkalder ansøgninger til fem fellowships for særligt lovende unge forskere og deres forskningsgrupper. Stipendierne løber i 5 år, og hvert stipendium finansieres med 10 mio. kr. Ansøgningen, som bedes udfærdiget på engelsk, skal indsendes via på fondens elektroniske ansøgningsskema for Junior Group Leader Fellowships på…

08.12.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 8/12: Prequalification applications for larger strategic projects, Danida Fellowship Centre

Within the framework of Danish development assistance, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark invites applications for research grants related to development research. The objective of the support is to generate knowledge in order to promote the overall objective of the Danish development assistance to reduce poverty and support…

08.12.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk workshop ''Skriv succesfulde ansøgninger"

På kurset 'Skriv succesfulde ansøgninger', som udbydes af Forskningsstøtteenheden ved AU, er der mulighed for at få indblik i de grundlæggende principper bag en god ansøgning. Workshoppen er målrettet forskere uden eller med begrænset ansøgningserfaring.The Research Support Office’s workshop on Writing Successful Grants will be held in…

29.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/11: Forsknings- og uddannelsesprojekter ved Siemensfonden

Siemensfonden er en uafhængig fond, der donerer midler til forsknings- og uddannelsesprojekter primært inden for det naturvidenskabelige område, især støtte til master-afgangsprojekter til særligt apparatur, specielle analyser, samt rejser, som er nødvendigt for projektets gennemførelse. Beløbsstørrelsen er uændret ca. 30.000 kr. Vær i den…

29.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/11: Aarhus Oliefabriks Fond, støtte til studierejser

Der indkaldes ligeledes ansøgninger til AO's fond om støtte til studierejser for studerende. Der er også i år ca. 25.000 kr. til uddeling. Det er dekanen, der skal modtage ansøgningerne og prioritere dem, inden indsendelsen til Aarhus Oliefabriks Fond. Deadline over for Fakultetet er 29. november 2010.Ansøgningen skal indeholde: navn,…

29.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 29/11: Danmarks Grundforskningsfond indkalder forslag til nye centre

Indkaldelse af ansøgninger for 7. ansøgningsrunde: Forskere fra alle fagområder inviteres hermed til at indsende forslag til nye ’Centers of Excellence’ med henblik på start 1. januar 2012. Ansøgningsprocessen foregår i to trin. Frist for indsendelse af interessetilkendegivelser er mandag den 29. november 2010, kl. 16.00.Se guide,…

23.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk møde 23/11: Invitation til forskere i Region Midtjylland inden for emnerne Energi/Miljø

Invitation til forskere i Region Midtjylland inden for emnerne Energi/Miljø, Life Science/Sundhed og IT Velkommen til 3 eye opener seminarer -  Århus d. 23.11., Herning d. 24.11. og Randers d. 25.11. - forskellig geografi, samme indhold. Region Midtjylland har længe haft Shanghai som venskabsområde og starter nu programmet Midtnet

Gorm Andresen og Jeffrey Hangst ved ALPHA-apparatet i CERN, hvor det nu er lykkedes dem ikke kun at fremstille, men også at fastholde antibrint-atomer. (Foto: Gitte Bindzus Foldager)

19.11.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Dansk-ledet forskergruppe først til at indfange og fastholde antistof

Det er lykkedes for et internationalt team af fysikere i CERN, ledet af Jeffrey Hangst fra Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, at fremstille og fastholde atomer af antibrint. Nyheden er publiceret 17. november 2010 i en artikel i det anerkendte tidsskrift Nature.

Foto: Jacob C. Ravn, Aarhus Universitet

17.11.2010 | imported:phys.au.dk:20:Nyhed

Åbningen af Tycho Brahes grav

Kisten med den danske astronom Tycho Brahe blev den 15. november hejst op i dagslyset i Prag. Forskningsprojektets mål er at give nye og mere præcise svar om den verdenskendte danskers generelle helbredstilstand og medicinindtag.

09.11.2010 | imported:phys.au.dk:25:Calls

Bemærk frist 9/11: Interessetilkendegivelse til højteknologiske platforme

Kender du det perfekte match af virksomheder og forskningsinstitutioner til en ny højteknologisk satsning i Danmark? –  frist for interessetilkendegivelse til højteknologiske platforme er den 9. november 2010 kl. 12:00.   Kort om Højteknologiske Platforme Varighed: 3-5 år Samlet budget: DKK 30-150m Højteknologifondens …

Viser resultater 351 til 400 ud af 486

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste