Renere kvantemekaniske målinger

Lukas Buchmann, IFA, et al. foreslår i en kommende artikel i Physical Review Letters en ny type synodyn detektor til målinger i kvantemekaniske systemer. Ideen er at fjerne noget af den støj, som nødvendigvis opstår i en måling fordi måleapparaturet altid indvirker på målingen, når man har de fine kvantemekaniske briller på.

22.06.2016 | Ole J. Knudsen

Når man måler kontinuerligt på et kvantesystem bliver det forstyrret, og der opstår en 'tilbagevirkning', så målingen af systemet, for eksempel med en lysstråle, bliver forurenet af støj fra tidligere målinger. Effekten bygger sig over tid op til et meget komplekst signal.

Hvis man kan fjerne støjen fra tidligere målinger, vil man kunne måle mere præcist og med større følsomhed, og det er formålet med den foreslåede synodyne detektortype. Artiklen kan findes her.

Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Studerende