Georg Bruun modtager bevilling fra Villum Fonden

Bevillingen skal bruges til at ansætte en postdoc i 2 år. En beskrivelse af projektet er givet nedenfor.

22.06.2016 | Grete Flarup

Mobile urenheder i et reservoir bestående af bosoniske frihedsgrader spiller en central rolle for vores forståelse af naturen, og de er endvidere fundamentale for flere teknologier. Elektroner i faste stoffer vekselvirker for eksempel med gittervibrationer (fononer) og danner dermed såkaldte polaroner. Det er derfor yderst nyttigt at have et fleksibelt og velkontrolleret system, hvor mobile urenheder kan studeres systematisk. Kolde atomare gasser udgør netop sådant et system. Mere præcist, så realiserer nogle få atomer i et Bose-Einstein kondensat netop mobile urenheder i et bosonisk reservoir i en meget ren form. Vi vil undersøge, hvordan dette system kan bruges til at forstå urenhedsproblemet i nye regimer og med en hidtil uset grad af detalje. Blandt andet vil vi udforske effekter af en endelig temperatur, inducerede vekselvirkninger og multipolaroner, og bølgefunktionen af urenheden og dens dynamik. Vi vil samarbejde tæt med Jan Arlts eksperimentelle gruppe ved Aarhus Universitet, der for nylig som den første gruppe i verden har observeret langt-levende urenhedsatomer i et Bose-Einstein kondensat.

Institut for Fysik og Astronomi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen