Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studenterinstruktorer i fysik 982351

Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, søger studenterinstruktorer.

Arbejdsopgaver
Instruktion på et af førsteårskurserne Relativitetsteori & astrofysik eller Calculus beta (fysikhold). I særlige tilfælde kan Mekanik & termodynamik (stor belastning, 5 konfrontationstimer pr. uge) eller andetårskurset Kvantemekanik evt. være en mulighed. Ud over varetagelsen af de skemalagte Tø-timer, incl. forberedelse til disse, omfatter arbejdet retning af afleveringsopgaver med tilhørende feed-back, konsultationstid og/eller studiecafé samt jævnlige møder med den kursusansvarlige og øvrige undervisere på kurset.

Arbejdstid
Arbejdets omfang er 150 timer ved 3 Tø-timer om ugen i 14 uger.

Startdato
Startdatoen forventes at være 27. august 2018.

Kvalifikationer
Vores instruktor skal være kandidatstuderende i fysik eller astronomi. Særligt kvalificerede bachelorstuderende med mindst to års afsluttet studium kan også komme i betragtning.

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Spørgsmål
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Allan Sørensen ahs@phys.au.dk
Du bedes i ansøgningen skrive en prioriteret liste over dine instruktionsønsker. Formalia
Ansættelse sker i henhold til overenskomsten for studenterundervisere ved universiteter m.v. indgået mellem Finansministeriet og Studenteransattes Landsforbund samt Foreningen af Danske Lægestuderende.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

20.06.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.