Ledige stillinger

Videnskabelig koordinator ved Institut for Fysik og Astronomi 951563

Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet (www.phys.au.dk) søger en akademisk medarbejder som videnskabelig koordinator. Stillingen er på fuldtid og er ledig pr. 1. marts 2018.
 
Stillingen som videnskabelig koordinator er inden for fagområderne fysik og astronomi. Du skal som udgangspunkt have en uddannelsesmæssig baggrund på ph.d.-niveau i fysik, kemi, nanoscience, eller andet beslægtet fagområde, og skal have indsigt i forskning og erfaring med vekselvirkningen mellem forskere, offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder. Du skal have et solidt kendskab til gængse Microsoft pc-programmer, ligesom dansk og engelsk skal mestres i skrift og tale. 
 
Du er dynamisk, proaktiv og kan arbejde selvstændigt samt bevare overblikket i perioder med høj arbejdsbelastning. Du skal have en imødekommende og serviceminded tilgang til instituttets medarbejdere. Derudover skal  du være i stand til og interesseret i løbende at sætte dig ind i Instituttets forskning og deraf afledte anvendelser. Du skal kunne lide at vekselvirke med såvel forskere som samarbejdspartnere og være god til at etablere samarbejdsrelationer. Vi forventer, at du er i stand til at se og udnytte muligheder gennem de forskellige støtteprogrammer, som vores forskning er afhængig af. Det er vigtigt, at du har erfaring med fundraising.
 
Arbejdet som videnskabelig koordinator består hovedsageligt i at
• Koordinere og medvirke til udarbejdelsen af større ansøgninger 
• Koordinere samarbejdsrelationer med virksomheder i forbindelse med ansøgninger
• Skrive og redigere faglige og populærvidenskabelige forskningsartikler
• Organisere det faglige indhold til interne workshops og konferencer
• Sikre at økonomiske strategier og aftaler bliver overholdt i forbindelse med budgetter til forskningsansøgninger
• Bistå Instituttets daglige ledelse med løsning af opgaver med fagligt indhold, så som indstillinger samt bibliometriske og økonomiske analyser

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C. og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Institutleder Prof. Lars H. Andersen, tlf.: 2338 2033  eller e-mail: lha@phys.au.dk  
 
Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

02.01.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.