Ledige stillinger

Studenterinstruktorer i fysik 941014

Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, søger studenterinstruktorer.

Arbejdsopgaver
Instruktion på et af førsteårskurserne Eksperimentel fysik & statistisk dataanalyse eller Mekanik & moderne fysik for kemikere. Dertil kan der vise sig behov for en enkelt studenterinstruktor i Elektromagnetisme, bølger & optik. I særlige tilfælde kan andetårskurset. Elektrodynamik måske yderligere være en mulighed. Ud over varetagelsen af de skemalagte timer, incl. forberedelse til disse, omfatter arbejdet retning af afleveringsopgaver/logbøger med tilhørende feed-back, konsultationstid og jævnlige møder med den kursusansvarlige og øvrige undervisere på kurset.

Arbejdstid
Arbejdets omfang er 150 timer ved 3 TØ/LØ-timer om ugen i 14 uger. I Eksperimentel fysik & statistisk dataanalyse medvirker der to instruktorer på hvert hold, den ene er med i hele programmet, dvs 3 timer TØ + 3 timer LØ om ugen i de første 10 uger samt projekt de sidste 4 uger, arbejdsomfang 254 timer, den anden medvirker alene i LØ og projekt, arbejdsomfang 147 timer.

Kvalifikationer
Vores instruktor skal være kandidatstuderende i fysik eller astronomi. Særligt kvalificerede bachelorstuderende med mindst to års afsluttet studium kan også komme i betragtning.

Arbejdsstedet og ansættelsesområde  
Arbejdsstedet er Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Spørgsmål
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Allan Sørensen ahs@phys.au.dk Formalia Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund samt Foreningen af Danske Lægestuderende. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

03.12.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.