Ledige stillinger

Akademisk uddannet medarbejder søges til stilling som videnskabelig formidler presse- og webansvarlig, ved Institut for Fysik og Astronomi 897275

Institut for Fysik og Astronomi (IFA) er et institut under fakultetet "Science and Technology" ved Aarhus Universitet. IFA’s vigtigste opgaver er at dyrke forskning på internationalt niveau, at give forskningsbaseret undervisning på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau samt at udveksle viden med den øvrige del af samfundet. Nationalt Instrumentcenter for Dansk Astrofysik (IDA) er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation og ledes fra Aarhus Universitet. Stellar Astrophysics Centre (SAC) er et grundforskningscenter ved Aarhus Universitet, som bl.a. er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. IDA’s formål er at støtte og sikre dansk astrofysikforskning i forhold til udnyttelsen af det danske medlemsskab af ESO, ESA og NOT og samtidig skabe mulighed for deltagelse i projekter af væsentlig forskningsmæssig betydning inden for bl.a. NASA og andre internationale organisationer. Mere information om IDA kan findes via IDA’s webside http://ida.au.dk. SAC er et videnskabeligt center med omkring 25 videnskabelige medarbejdere som arbejder med undersøgelse af stjerner, exoplaneter og muligheden for at finde liv i verdensrummet. Vi arbejder internationalt med forskning og forskningsinfrastruktur og distribution og arkivering af videnskabelige data og resultater. SAC og IDA har til huse på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Mere information om centret kan findes via SAC’s webside: http://sac.au.dk

IFA varetager en bred vifte af tilbud inden for formidling, bl.a. en meget populær besøgsservice for de gymnasiale uddannelser og de ældste klasser i folkeskolen. IDA leder den danske del af ESO Science Outreach Network (ESON) under European Southern Observatory. Dette indebærer bl.a. oversættelse af ESO’s internationale pressemeddelelser til dansk og kontakt til danske medier i relation til nyheder om astronomi og astrofysik. Formålet er at sikre en bred formidling af ESO’s aktiviteter til såvel offentligheden som undervisningssektoren. SAC har i relation til sine forskningsaktiviteter et tilsvarende mål, og ønsker at styrke kvaliteten af de formidlingsmæssige og undervisningsrelaterede aktiviteter på centret. I samarbejde med Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for Geoscience forestår IFA desuden det nye satellitprojekt AUSAT, hvor det er planen at lade opsende en række nanosatellitter med videnskabelige formål. Mere om de enkelte projekter og afdelinger kan findes på websiderne phys.au.dk, ausat.au.dk, song.au.dk, sac.au.dk og ida.au.dk.
 
I relation til ovenstående søger vi en akademiske uddannet medarbejder på deltid (22 timer/uge) til i samarbejde med ESON i München, IDA’s, IFA’s og SAC’s ledelse at:

•udarbejde materiale til IFA’s og SAC’s websider (PHYS, SAC, AUSAT og SONG).
•arbejde med formidling af IFA'S og SAC’s forskningsresultater i samarbejde med fakultetets kommunikationsafdeling.
•medvirke ved planlægning og afvikling af aktiviteter for undervisningssektoren og offentligheden i øvrigt.
•være ansvarlig for oversættelse til dansk af ESO’s presseaktiviteter.
•stå for den daglige kontakt til ESON i München og til de øvrige deltagere i netværket.
•koordinere presseaktiviteter i relation til dansk astrofysik i forhold til ESO og arbejde for en maksimal synlighed for dansk fysik og astrofysik.
•løbende udvikle ESON-aktiviteterne i samarbejde med IDA med henblik på at forbedre synligheden af ESO.
•sikre en kompetent og målrettet pressekontakt i relation til ESO’s, SAC's og IFA's aktiviteter.

Ved besættelse af stillingen lægger vi vægt på at du har en baggrund i formidling af fysik, astronomi og rumfart, og at du har en naturvidenskabelig uddannelse og baggrund. Vi forventer, at du har et godt kendskab til ESO og ESON, og at du har erfaring med oversættelse af forskningsrelaterede presseaktiviteter indenfor astronomi og fysik og det at tilpasse dette til en dansk målgruppe. Vi forventer desuden, at du er selvstændig, initiativrig og at du har en systematisk tilgang til arbejdet. Du skal have både lyst til -og erfaring med at indgå i et samarbejde, hvor deadlines er vigtige og forventes overholdt. Gode kommunikationsevner er central, og det er en forudsætning, at du behersker både engelsk og dansk på et højt niveau i såvel skrift som tale. Vi forventer desuden, at du har det godt med at arbejde i en uformel ledelsesstruktur, som kræver samarbejde med forskere i et internationalt miljø.

Stillingen er en deltidsstilling (22 timer pr. uge) og er tidsbegrænset (1. maj 2017 til 30. september 2021).

Arbejdssted: Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte centermanager ved SAC og leder af IDA, professor Hans Kjeldsen på 2338 2160 eller hans@phys.au.dk. Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og overenskomsten for akademikere i staten.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

29.03.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.