Nyheder

Stjernen Alcyone og dens nærmeste omgiveler fra en optagelse med Keplersatellitten. De fire indrammede pixler bruges til at registrere variationerne i stjernes lysstyrke. Alle de hvide pixler er mættede med lys, og kan ikke anvendes, og andre steder i billedfeltet er der strejflys dels fra teleskopet og dels fra nabostjerner, så disse steder skal også undgås.

Syvstjernen er prøveklud for en ny metode i stjernefotometri

20.04.2017Astronomer kan man aldrig stille tilfredse! De stræber efter at kunne observer himlens allersvageste stjerner, og det betyder, at nogle af de klareste stjerner faktisk er for klare til at kunne observeres med moderne udstyr.

DFT simulering af STM-billedet

Molekyler skifter imellem at være højre- og venstrehåndede

04.04.2017Ny artikel i Nature Chemistry med IFAs Bjørk Hammer som medforfatter beskriver molekylers skift i kiralitet i katalyseprocesser

Flotte diagrammer, som viser forskellige modeller af  forløbet for opsplitningen fra en 12C kerne til 3 4He kerner. M1 viser for eksempel en situation, hvor en enkelt af de tre He-kerner løber med al energien. M2 viser energifordelingen, hvis de alle tre deler ligeligt.

Det er svært at skilles, også når man er kulstof

03.04.2017Uanset hvem og hvornår, så er det svært at skilles. Se nu bare kulstof 12C, som splitter op i tre heliumatomkerner. Den har været svær at knække, men fem forskere fra IFA har fulgt den uigennemskuelige proces i detaljer for første gang.

Ny postdoc - Mohammad Khazali

27.03.2017Mohammad Khazali has joined the group of Professor Thomas Pohl as a postdoctoral researcher on 2 February 2017.

Aarhus Universitet får sit eget rumprogram

23.03.2017Den første Aarhus-satellit skal give både studerende og videnskabsfolk på Aarhus Universitet mulighed for en ny tilgang til forskning via satellitter i et nyt samarbejde med danske GomSpace A/S. Programmets kernemission er at undersøge, hvordan de såkaldte nano-satellitter kan anvendes til at foretage videnskabelige undersøgelser. Satellitten har fået navnet AUSAT-1, og den støttes af Aarhus Universitets Forskningsfond.